Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Aktualności

Narodowe Centrum Nauki (NCN) po raz kolejny ogłosiło wyniki konkursów OPUS, PRELUDIUM i SONATA. Centrum wspiera badania podstawowe poprzez finansowanie projektów badawczych prowadzonych przez naukowców lub zespoły badawcze, krajowe jak i międzynarodowe, a także stypendiów doktoranckich i staży post-doktorskich.

log NCN

projekty NCN

Na listach rankingowych w maju 2022 roku znalazły się cztery projekty z IPPT PAN, w tym dwa projekty z konkursu OPUS 22 oraz dwa projekty z konkursu SONATA 17.

Wyróżnione projekty z IPPT PAN to:

1. “Metodologia projektowania nowych 2D nanomateriałów oparta na fizycznych i obliczeniowych przesłankach.” (OPUS 22, panel ST8)

Kierownikiem Projektu jest prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński, Zakład Informatyki i Nauk Obliczeniowych IPPT PAN

2. “Implantacja jonów azotu, a następnie szybka obróbka termiczna jako metoda wytwarzania warstwy azotków o wysokiej entropii na powierzchni stopów o wysokiej entropii.” (OPUS 22, panel ST8)

Kierownikiem Projektu jest dr hab. inż. Dariusz Jarząbek, Zakład Mechaniki Materiałów IPPT PAN

3. “Modelowanie zmęczenia w stopach z pamięcią kształtu: zależność między zachowaniem materiału a niestatecznością strukturalną.” (SONATA 17, panel ST8)

Kierownikiem Projektu jest dr Mohsen Rezaee Hajidehi, Zakład Mechaniki Materiałów IPPT PAN

4. “Kombinatoryczne celowanie w niegenetyczne źródła zmienności międzykomórkowej w celu przełamania oporności komórek nowotworowych.” (SONATA 17, panel NZ3)

Kierownikiem Projektu jest dr Jarosław Walczak, Zakład Biosystemów i Miękkiej Materii IPPT PAN

OPUS to konkurs przeznaczony dla wszystkich badaczy, niezależnie od etapu kariery naukowej. W ramach realizacji projektu mogą oni otrzymać środki na zatrudnienie zespołu naukowców oraz zakupić lub wytworzyć aparaturę naukowo-badawczą, która jest niezbędna do ich realizacji. Możliwe jest także przyznanie stypendiów dla młodych badaczy.

SONATA to konkurs na projekty badawcze na projekty badawcze, przeznaczone dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe, trwających 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy.
Podziel się artykułem:
Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2023