Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Aktualności

Dr inż. Jakub Tabin z IPPT PAN rozpoczął projekt LiDER NCBR. Celem projektu jest opracowanie zaawansowanego systemu MASy 2.0, który umożliwi długookresowe monitorowanie oraz precyzyjną regulację siły naciągu w prętach zawiesia kotłów energetycznych. System ten będzie oparty na pomiarach przyspieszeń drgań prętów, co pozwoli na dokładne wyznaczanie siły naciągu.

Ewolucja od MASy 1.0 do MASy 2.0

MASy 2.0 powstanie na bazie prototypowego rozwiązania MASy 1.0, które z powodzeniem zostało zastosowane w Elektrowni Turów do określania siły naciągu w wybranych prętach zawiesia. Dzięki zdobytym doświadczeniom, nowa wersja systemu będzie bardziej zaawansowana i wszechstronna.

Uniwersalne Stanowisko Laboratoryjne

Aby osiągnąć zamierzone cele, przygotowane zostanie specjalne stanowisko laboratoryjne do kalibracji systemu pomiarowego MASy 2.0. Stanowisko to będzie odwzorowywać układ wybranej grupy prętów wieszakowych kotła energetycznego.

Modele Analityczne oraz Numeryczne

W ramach projektu opracowane zostaną modele analityczne do wyznaczania siły naciągu na podstawie częstotliwości drgań własnych prętów wieszakowych. Dodatkowo, opracowane zostaną modele MES (Metoda Elementów Skończonych) zarówno stanowiska do kalibracji, jak i wybranego układu prętów kotła energetycznego. Te modele posłużą do weryfikacji oraz kalibracji systemu diagnostycznego.

Innowacyjne Funkcjonalności MASy 2.0

Jedną z nowych funkcjonalności systemu MASy 2.0 będzie możliwość wygenerowania procedury regulacji naciągu dla układów wieloprętowych. Procedura ta będzie zoptymalizowana pod kątem minimalizacji liczby przejść serwisu, co skróci czas regulacji układu prętów zawiesia. W tym celu zostanie zastosowana technologia uczenia maszynowego ze wzmocnieniem (Reinforcement Learning).

Inteligentna Sieć Akcelerometrów Bezprzewodowych

W ramach współpracy z firmą us4us Sp. z o.o., zostanie przygotowana inteligentna sieć akcelerometrów bezprzewodowych z komunikacją radiową, która umożliwi długookresową diagnostykę oraz regulację prętów zawiesia kotła energetycznego.

Wdrożenie w Praktyce

Innowacyjny system MASy 2.0 zostanie wdrożony w Sumitomo SHI FW Energia Polska Sp. z o.o., w jednej z elektrowni systemowych w Polsce. Dzięki temu, możliwe będzie znaczące zwiększenie efektywności i bezpieczeństwa eksploatacji kotłów energetycznych, co przyniesie korzyści zarówno operatorom, jak i środowisku.

Projekt NCBiR: LIDER14/0317/2023

Temat: MASy 2.0: system do monitorowania oraz regulacji naciągu w prętach wieszakowych wiszących kotłów energetycznych

Kierownik projektu: dr inż. Jakub Tabin z Zakładu Mechaniki Doświadczalnej IPPT PAN

Dodatkowe info: WWW

 

 
Podziel się artykułem:
Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024