Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Aktualności

1 kwietnia rozpoczął się projekt pt. Porous electrode charging (PoreCharge) we współpracy polsko-norweskiej. W projekcie badacze będą pracować nad zwiększeniem zdolności superkondensatorów do przechowywania energii poprzez ładowanie elektrod.

Superkondensatory są urządzeniami do przechowywania energii, które mogą dostarczać większej mocy niż baterie i ulegają wolniejszej degradacji. Obecnie, kiedy świat pilnie potrzebuje przejść z paliw kopalnych na źródła energii odnawialnej, superkondensatory mogą stać się ważnymi elementami w tej transformacji. Są one już wykorzystywane, na przykład, w pojazdach elektrycznych i do stabilizacji sieci energetycznej. Jednak istotnym ograniczeniem superkondensatorów jest to, że ilość energii, którą można przechować w stosunku do objętości lub wagi, jest niska. Próby zwiększenia przechowywanej energii w superkondensatorach często osłabiały ich moc. Aby poradzić sobie z tym "dylematem energii-mocy", projekt opracuje wieloskalowe narzędzie do modelowania ładowania elektrod superkondensatorów.

schemat działania

Elektrody superkondensatorów zawierają pory o różnych rozmiarach i kształtach, które są wypełniane jonami. Im węższe pory, tym więcej energii superkondensator może magazynować. Jednak symulacje molekularne wykazały, że jony mogą być uwięzione, gdy pory są zbyt wąskie, co prowadzi do ich zatkania. Należy tego unikać, ponieważ zatkane pory nie przyczyniają się do zwiększenia mocy wyjściowej superkondensatorów. W związku z tym projekt opracuje model, który będzie odtwarzać zatkane pory, aby nauczyć się ich zapobiegać. Dokładność modelu będzie również sprawdzana w eksperymentach na własnoręcznie zbudowanych superkondensatorach.

 

Część związana z modelowaniem będzie realizowana przez prof. Mathijsa Janssena z NMBU (Norwegian University of Life Sciences) w Oslo, w Norwegii i jego zespół, a część eksperymentalna będzie prowadzona przez dr Amritę Jain z IPPT PAN i jej zespół.

 

Projekt POROUS ELECTRODE CHARGING

 

Umowa: R&D Project Agreement Document 345079

Czas realizacji:  01.04.2024 - 31.03.2028

Środki finansowe: 1 000 000,00 NOK / 12 677 000,00 PLN

Sponsor : The Research Council of Norway

Typ: Researcher Project for Young Talents (FRIPRO)

 
Podziel się artykułem:
Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024