Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Aktualności

Prof. Tadeusz Burczyński, dyrektor IPPT PAN podpisał w imieniu wszystkich partnerów konsorcjum Szkoły Doktorskiej TIB PAN list intencyjny ze spółką IDEAS NCBR.

IDEAS NCBR Sp. z o.o. to ośrodek badawczo-rozwojowy działający w obszarze sztucznej inteligencji i ekonomii cyfrowej, którego misją jest wsparcie rozwoju tych technologii w Polsce, poprzez stworzenie platformy łączącej środowisko akademickie z biznesowym.

 

porozumienie

 

Zgodnie z listem intencyjnym celem współpracy będzie wyłanianie wspólnych kandydatów do Szkoły Doktorskiej TIB PAN (tib.ippt.pan.pl) kształcącej w obszarze sztucznej inteligencji i rozwiązań informatycznych dla ekonomii cyfrowej.

Dzięki kooperacji między obiema instytucjami wspólnie zrekrutowani naukowcy będą mogli kształcić się w Szkole Doktorskiej TIB PAN i jednocześnie prowadzić badania naukowe w IDEAS NCBR.

Szybko rosnące zainteresowanie sztuczną inteligencją skłania do konsolidowania działań naukowców i kształcenia najlepszych ekspertów w tej dziedzinie, tak by prace niezależnych polskich ośrodków mogły wzajemnie inspirować ich twórców i szybciej znajdować zastosowania biznesowe. Dlatego właśnie integrujemy to środowisko, sukcesywnie nawiązując współpracę z polskimi uczelniami wyższymi czy teraz ze Szkołą Doktorską PAN - wyjaśnia dr hab. Piotr Sankowski, prof. UW, prezes IDEAS NCBR.

Szkoła TIB PAN czyli Szkoła Doktorska Technologii Informacyjnych i Biomedycznych Instytutów Polskiej Akademii Nauk powstała w 2019 r. z inicjatywy siedmiu placówek naukowych, w tym sześciu instytutów Polskiej Akademii Nauk oraz jednego Państwowego Instytutu Badawczego. Szkołę TIB PAN koordynuje Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN. Szkoła prowadzi kształcenie interdyscyplinarne przygotowujące do uzyskania stopnia doktora w następujących dyscyplinach:

 • informatyka techniczna i telekomunikacja
 • inżynieria biomedyczna
 • nauki medyczne

obejmujące m.in. sztuczną inteligencję i cyberbezpieczeństwo oraz nauki obliczeniowe w biologii i medycynie.

TIB PAN współtworzy i prowadzi:

 • Instytut Badań Systemowych PAN
 • Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN
 • Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN
 • Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN
 • Instytut Podstaw Informatyki PAN
 • Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN (Lider konsorcjum)
  oraz
  Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy NASK

IDEAS NCBR Sp. z o.o. powołana została przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i należy do Grupy NCBR. Jej celem jest zbudowanie największej w Polsce przestrzeni przyjaznej prowadzeniu innowacyjnych badań, a także kształcenie nowego pokolenia naukowców, ukierunkowanych na praktyczne zastosowanie opracowanych algorytmów oraz ich późniejszą komercjalizację w przemyśle, finansach, medycynie i innych gałęziach gospodarki.

porozumienie - członkowie

Na zdjęciu, od lewej: dr Grażyna Żebrowska - członkini zarządu IDEAS NCBR, dr hab. Piotr Sankowski - prezes IDEAS NCBR, prof. Marek Konarzewski - prezes Polskiej Akademii Nauk oraz prof. Tadeusz Burczyński - dyrektor IPPT PAN.
Podziel się artykułem:
Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024