Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Aktualności

Zgromadzenie Ogólne PAN dokonało wyboru członków rzeczywistych Polskiej Akademii Nauk. Jednym z nowych członków rzeczywistych PAN został prof. dr hab. inż. Henryk Petryk z IPPT PAN.

prof. dr hab. inż. Henryk Petryk

Prof. dr hab. inż. Henryk Petryk jest związany z IPPT PAN od ukończenia studiów na Politechnice Warszawskiej w 1974 roku. Wniósł indywidualny wkład w rozwiązywanie podstawowych problemów mechaniki ciała stałego, w obszarach takich jak teoria plastyczności, bifurkacja i niestabilność w ośrodkach ciągłych, metody wariacyjne, mikromechanika i termodynamika materiałów, ewolucja mikrostruktur w kryształach metali i stopach z pamięcią kształtu wraz z efektami skali. Był wielokrotnie zapraszany do ośrodków naukowych w Niemczech, Japonii, Francji, Włoszech, Austrii, Chinach do wygłoszenia wykładów oraz pobytów jako profesor wizytujący, łącznie ponad 30 miesięcy. Jest autorem ponad 100 publikacji, w tym 40 indywidualnych. Rozpoznawalność osiągnięć naukowych Henryka Petryka w skali międzynarodowej zaowocowała wielokrotnym wyborem do organów decyzyjnych międzynarodowych organizacji naukowych. Od 2016 roku pełni funkcję Sekretarza Generalnego IUTAM (International Union of Theoretical and Applied Mechanics), organizacji o zasięgu światowym. Od 1999 roku jest Redaktorem Naczelnym czasopisma Archives of Mechanics. W latach 2012-2018 był Przewodniczącym Rady Naukowej IPPT PAN.
Podziel się artykułem:
Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2022