Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Aktualności

W dniu 5 grudnia 2019 roku, Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk, podczas 140. sesji w Warszawie, wyłoniło nowych członków krajowych Polskiej Akademii Nauk. Wśród nich, prestiżowe nominacje naukowe otrzymało trzech profesorów z IPPT PAN: dwóch członków rzeczywistych - prof. Tadeusz Burczyński i prof. Andrzej Nowicki oraz członek korespondent PAN - prof. Stanisław Stupkiewicz.

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Obecnie pełni funkcję Dyrektora IPPT PAN. Jest Przewodniczącym Komitetu Mechaniki PAN i członkiem Komitetu Informatyki PAN, w którym kieruje Sekcją Nauk Obliczeniowych i Bioinformatyki. Jest honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Metod Komputerowych Mechaniki. Od 2019 roku piastuje stanowisko Przewodniczącego Rady Dyrektorów Jednostek Naukowych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2019-2022 (Rada Dyrektorów jest stałym organem doradczym Prezesa PAN w sprawach dotyczących działalności jednostek naukowych Akademii). Jest członkiem The European Academy of Sciences and Arts.
Specjalista w zakresie mechaniki materiałów i konstrukcji, analizy wrażliwości, zagadnień odwrotnych, dynamiki stochastycznej i systemów rozmytych, sztucznej inteligencji, modelowania i inżynierii wieloskalowej, a zwłaszcza mechaniki obliczeniowej. Autor lub współautor ponad 550 publikacji, w tym współautor i redaktor 16 książek. Jest autorem pierwszej polskiej monografii poświęconej metodzie elementów brzegowych pt. Metoda elementów brzegowych w mechanice (WNT 1995). W 2016 roku otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa Politechniki Śląskiej. Wypromował 18 doktorów nauk technicznych.

Prof. dr hab. inż. Andrzej Nowicki jest absolwentem Politechniki Warszawskiej. Jest laureatem Pioneer Awards Amerykańskiego Instytutu Ultradźwięków w Medycynie, a także honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego i Polskiego Towarzystwa Akustycznego. Zainicjował w IPPT PAN i rozwinął tematykę badawczą w zakresie ultradźwiękowych metod pomiarów przepływu krwi w układzie sercowo naczyniowym, co stało się podstawą jednoczesnej echografii i obrazowania przepływów z kodowaniem kolorowym, opracował metody analizy widmową w czasie rzeczywistym sygnałów dopplerowskich. Większość prac znalazła bezpośrednie zastosowanie w diagnostyce klinicznej i została wdrożona do produkcji w kraju - aktualnie produkowanych jest kilka urządzeń współautorstwa Profesora, m.in. przepływomierze do naczyń krwionośnych obwodowych i wewnątrz-czaszkowych i ultrasonografy kilku typów. Obecnie rozwija metody ultrasonografii kodowanej, ultrasonografii nowotworów piersi, mikrosonografii w zastosowaniach dermatologicznych, ultradźwiękowych metod oceny funkcji śródbłonka. Autor 5 monografii i ponad 140 publikacji. W 2007 roku otrzymał nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, zwanej „polskim noblem”. Wypromował 6 doktorów nauk technicznych.

 

Prof. dr hab. inż. Stanisław Stupkiewicz jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, a od 1991 r. jest związany z IPPT PAN. W latach 2013-2014 spędził rok we Włoszech na Uniwersytecie w Trydencie jako profesor wizytujący. Jest członkiem Komitetu Mechaniki PAN. W czasopiśmie Archives of Mechanics pełni funkcję redaktora (Section Editor), jest też członkiem Komitetu Redakcyjnego czasopisma Archive of Applied Mechanics.
Specjalista w zakresie mechaniki materiałów, mechaniki kontaktu i mechaniki obliczeniowej. Najważniejsze osiągnięcia naukowe to: (i) opracowanie nowego podejścia do wieloskalowego modelowania mikrostruktur martenzytycznych z uwzględnieniem efektów energii powierzchniowej; (ii) uzyskanie oryginalnych oszacowań efektów skali wymiarowej w stopach z pamięcią kształtu oraz w kryształach metali deformowanych plastycznie; (iii) opracowanie oryginalnych sformułowań teoretycznych i algorytmów obliczeniowych dla zagadnień kontaktowych z uwzględnieniem efektów chropowatości powierzchni, zużycia oraz smarowania (soft-EHL). Autor ponad 60 prac opublikowanych w renomowanych czasopismach naukowych oraz jednej monografii. Promotor 2 doktoratów obronionych w IPPT PAN, ko-promotor jednego doktoratu obronionego na Uniwersytecie w Palermo.

 

Obradom przewodniczył prof. Jerzy Duszyński - Prezes Polskiej Akademii Nauk. Członkowie PAN zostali wybrani przez innych członków Akademii (Zgromadzenie Ogólne) spośród uczonych, którzy wyróżniają się szczególnym dorobkiem naukowym i autorytetem w środowisku naukowym oraz posiadają nieposzlakowaną opinię. Wybory przeprowadzono po raz pierwszy według nowej ordynacji wyborczej. Zgromadzenie Ogólne PAN wybrało 38 członków rzeczywistych oraz 51 członków korespondentów. Wybrani badacze reprezentują 9 polskich ośrodków naukowych. Członkostwo Akademii przyznawane jest dożywotnie.

Szczegółowe informacje o wyborach oraz listę wszystkich nowych członków rzeczywistych i członków korespondentów PAN można przeczytać na stronie Polskiej Akademii Nauk: WWW AKTUALNOŚCI PAN

 

Z przyjemnością informujemy także, że podczas tej samej czwartkowej sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN przyznano nagrodę naukową prezesa PAN Profesorowi Tomaszowi Kapitaniakowi, członkowi Rady Naukowej IPPT PAN. Prof. Tomasz Kapitaniak został nagrodzony za wkład w rozwój mechaniki, szczególnie poprzez przełomowe badania nad synchronizacją układów nieliniowych oraz mechanizmami powstawania stanów chimerycznych.
Podziel się artykułem:
Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2021