Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Aktualności

W dniu 3-5 października 2018 roku podczas Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego Profesor Michał Kleiber z IPPT PAN otrzymał Pierścień “100-lecia Niepodległości RP”. Profesor został uhonorowany tym wyróżnieniem za zasługi na rzecz bezpieczeństwa, dobra publicznego, rozwoju gospodarki oraz wizerunku Polski.

Pierścień “100-lecia Niepodległości RP” jest wyróżnieniem wręczanym przez Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego, które pragnie honorować osoby zasłużone dla bezpieczeństwa kraju, wnoszące istotny wkład dla dobra publicznego i rozwoju gospodarki oraz wizerunku Polski. Więcej o organizacji Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego: https://www.ksoin.pl/cele/

Prof. Michał Kleiber jest pracownikiem Zakładu Informatyki i Nauk Obliczeniowych IPPT PAN. Jest wybitnym uczonym w dziedzinie mechaniki i informatyki. Głównym tematem jego pracy badawczej i dydaktycznej są zastosowania nowoczesnych technik komputerowych w badaniach naukowych, technice i medycynie - w szczególności do modelowania, analizy, symulacji i wizualizacji złożonych zjawisk nieliniowej termomechaniki.

W ostatnich latach Profesor zajmuje się także problematyką prorozwojowej polityki państwa, a w szczególności strategią rozwoju edukacji, nauki i innowacyjności gospodarki.
Podziel się artykułem:
Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024