Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Aktualności

Polska Akademia Nauk (PAN) uruchomiła nabór w drugim konkursie w programie PASIFIC na 2-letnie stypendia dla wybitnych naukowców dowolnej narodowości, którzy chcieliby realizować badania w wybranych instytutach PAN.

IPPT PAN jest gotów gościć stypendystów w ramach programu, obejmując ich opieką naukową, oferowaną przez naszych doświadczonych naukowców.

Program PASIFIC jest współfinansowany z programu Horyzont 2020 (Marie Skłodowska-Curie Action COFUND) i oferuje stypendia w wysokości ok. 2 500 EUR netto miesięcznie oraz budżet na badania w wysokości ok. 60 000 EUR. Więcej o programie PASIFIC i warunkach konkursu: https://pasific.pan.pl/.

 

KTO MOŻE APLIKOWAĆ O STYPENDIUM?

Aby ubiegać się o stypendium PASIFIC, należy spełniać dwa kryteria kwalifikacyjne:

  • Przed upływem terminu składania wniosków należy posiadać co najmniej stopień doktora lub 4-letnie równoważne doświadczenie badawcze w pełnym wymiarze czasu pracy. Oznacza to, że trzeba posiadać dyplom uprawniający do podjęcia studiów doktoranckich i mieć co najmniej czteroletnie udokumentowane doświadczenie badawcze.
  • Należy przestrzegać zasady mobilności MSCA. Oznacza to, że nie można mieszkać w Polsce ani prowadzić głównej działalności (w tym pracy lub studiów) w Polsce przez ponad rok z trzech lat poprzedzających termin zakończenia zaproszenia.

 

Nabór wniosków, prowadzony centralnie przez Kancelarię PAN (www), trwa do 30 grudnia 2021 roku.

Osoby zainteresowane realizacją stypendium w IPPT PAN proszone są o kontakt:

  • w sprawach merytorycznych bezpośrednio z wybranymi opiekunami w naszym Instytucie: www.,
  • w sprawach formalnych i proceduralnych z tzw. nawigatorem PASIFIC w IPPT PAN i Pełnomocnikiem Dyrektora ds. pozyskiwania funduszy na badania - kontakt: Grażyna Omarska, e-mail:

 

Ulotka do pobrania w pdf:

PASIFIC plakat

 

logo Polskiej Akademii Nauk
Podziel się artykułem:
Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2022