Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Aktualności

IPPT PAN otrzymał środki w ramach programu V4-Japan Join Research Program „Advanced Materials”. Konsorcjum składa się z krajów grupy Wyszehradzkiej (Polski, Czech, Słowacji oraz Węgier) a także Japonii. Oprócz głównego źródła finansowania, konsorcjum otrzymało również wsparcie z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (IVF), a IPPT jest koordynatorem tych funduszy.

Drugi V4 Japan Joint Research Call jest skierowany na wspólne projekty badawcze związane z zaawansowanymi materiałami, materiałami stosowanymi w trudnych warunkach środowiskowych, elektronice, elementach związanych z odzyskiwaniem energii z otoczenia, laserach oraz materiałami związanymi ze zwalczaniem COVID-19.

IPPT PAN koordynuje po raz pierwszy program V4 Japan Joint Research Program. Projekt pt. “Atomic Design of Carbon-Based Materials for New Normal Society [AtomDeC]” będzie prowadzony od pierwszego marca 2022 do 28 lutego 2025 roku.

Konsorcjum złożone jest z:

  • Instytutu Zaawansowanych Badań Materiałowych Uniwersytetu Tohuku, Japonia (Lider)
  • Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Polska Akademia Nauk, Polska (Drugi Lider)
  • Wydział Chemii, VSB Politechnika w Ostrawie, Republika Czeska
  • Instytut Chemii, Wydział Nauki i Informatyki (FSI), Uniwersytet Szeged (USZ), Szeged, Węgry
  • Wydział Chemii Nieorganicznej (IIC), Słowacka Akademia Nauk (SAS), Bratysława, Słowacja

Kierownikiem projektu w IPPT PAN jest dr. Amrita Jain z Pracowni Zaawansowanych Materiałów Kompozytowych Zakładu Mechaniki Materiałów.

O projekcie:

AtomDeC

Pojęcie “Nowa Rzeczywistość” pojawia się przy określeniu celów gospodarczych i ekonomicznych po kryzysie finansowym w 2008 roku. Obecnie, odnośni się także do zmieniającego się stylu życia w trakcie pandemii COVID19. Zaproponowany Projekt związany jest z „Społeczeństwem Nowej Rzeczywistości” poprzez przyczynianie się do tworzenia zmodernizowanego, skoncentrowanego na jednostce społeczeństwa (Japanese “Society 5.0”), gdzie nowe technologie służą zrównoważonemu rozwojowi, łagodzą groźbę przyszłych pandemii i służą dobru człowieka.

Aby osiągnąć te cele, nowoczesne technologie muszą podlegać ciągłemu rozwojowi i ulepszeniom prowadzącym do zmaksymalizowania zrównoważonego rozwoju wraz z rygorystycznym przestrzeganiem praw związanych z ochroną środowiska.

Koncepcja naszych badań na tle globalnych założeń rozwoju, opiera się na eksploracji zaawansowanych materiałów opartych na węglu (tzw. Carbon-Based Materials). CBM-y są kluczowe w codziennych zastosowaniach i urządzeniach: bateriach, generatorach prądu, konwerterach energii, urządzeniach mobilnych, materiałach konstrukcyjnych, filtrach środowiskowych, ochronie zdrowia i produktach medycznych.

Konsorcjum tworzą przedstawiciele trzech kontynentów: każdego kraju V4, Japonii i USA. Wspólna siła naukowa koncentruje się na zaawansowanych materiałach CBM, stosując się do koncepcji „atomic design”, co było trudne do osiągnięcia w przypadku materiałów węglowych o nieuporządkowanej/amorficznej strukturze. Nasze zintegrowane pakiety robocze będą wykonywane przez ekspertów w dziedzinie syntezy, analizy i teorii, co uwiarygodnia wdrożenie koncepcji tworzenia materiałów CBM od poziomu atomu.

Konsorcjum bezpośrednio nawiązuje do „Join Call” związanego z rozwojem zaawansowanych materiałów stosowanych w trudnych warunkach środowiskowych, elektronice, elementach związanych z odzyskiwaniem energii z otoczenia (tzw. Energy Harvesting) np. magazynowaniem paliw, elastycznymi elektrodami, superkondensatorami, przewodzącymi cienkimi warstwami, mikroelektroniką oraz materiałami aktywnymi optycznie o wysokiej stabilności struktury. Unikalne właściwości mechaniczne porowatych CBM’ów oraz nasze wspólne doświadczenie w badaniach pozwolą na stworzenie materiałów związanych z COVID19, takich jak przykładowo filtry antywirusowe.

AtomDeC zespół

Na zdjęciu zespół z IPPT PAN. Od prawej: prof. Michał Basista, dr Amrita Jain - kierownik projektu w IPPT PAN, dr Kamil Bochenek

Więcej informacji można uzyskać na stronie: atomdec.info

V4-JP

 
Podziel się artykułem:
Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2023