Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Aktualności

W dniu 29 czerwca 2022 roku odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów potwierdzających uzyskanie stopni doktora habilitowanego i doktora, nadanych przez Radę Naukową IPPT PAN.

Poniżej: pamiątkowe zdjęcie laureatów i promotorów. 

promocje zdjęcie

Dyplomy zostały wręczone przez prof. dr hab. inż. Zbigniewa Kowalewskiego, przewodniczącego Rady Naukowej oraz prof. dr hab. inż. Tadeusza Burczyńskiego, dyrektora IPPT PAN.

 

HABILITACJE

 • Janina Ostrowska-Maciejewska
 • Ryszard Wojnar

 

DOKTORATY

 • Maciej Lewandowski-Szewczyk (z wyróżnieniem)
  • Promotor: Prof. dr hab. inż. Stanisław Stupkiewicz, IPPT PAN
 • Justyna Maj
  • Promotor: Prof. dr hab. inż. Michał Basista, IPPT PAN
  • Promotor pomocniczy: Dr inż. Witold Węglewski, IPPT PAN
 • Błażej Popławski
  • Promotor: Dr hab. inż. Łukasz Jankowski, prof. IPPT PAN
  • Promotor pomocniczy: Dr inż. Grzegorz Mikułowski, IPPT PAN
 • Christopher Ivan Trombley
  • Promotor: Prof. dr hab. Maria Ekiel-Jeżewska, IPPT PAN
 • Małgorzata Agnieszka Łazarska
  • Promotor: Prof. dr hab. inż. Zbigniew Ranachowski, IPPT PAN
  • Promotor pomocniczy: Dr Ziemowit Klimonda, IPPT PAN
 • Michał Wichrowski (z wyróżnieniem)
  • Promotor: Prof. dr hab. Stanisław Stupkiewicz, IPPT PAN
  • Promotor pomocniczy: Dr Piotr Krzyżanowki, UW
 • Paramita Chatterjee
  • Promotor: Prof. dr hab. Bogdan Kaźmierczak, IPPT PAN

 

Ponadto wręczone zostały statuetki konsorcjum Biocentrum Ochota dla doktorów, których prace doktorskie zostały wyróżnione w latach 2019-21. Statuetki ‘doctorate cum laude’ otrzymali:

 • Daniel Grzonka,
  • Promotor: Prof. Joanna Kołodziej, PK
  • Promotor pomocniczy: Dr Agnieszka Jakóbik, PK
 • Maciej Lewandowski-Szewczyk,
  • Promotor: Prof. Stanisław Stupkiewicz, IPPT PAN
 • Michał Wichrowski,
  • Promotor: Prof. Stanisław Stupkiewicz, IPPT PAN
  • Promotor pomocniczy: Dr Piotr Krzyżanowski, UW
 • Rami Faraj,
  • Promotor: Prof. Jan Holnicki-Szulc, IPPT PAN
  • Promotor pomocniczy: Dr Cezary Graczykowski, IPPT PAN
 • Kamil Bochenek,
  • Promotor: Prof. Michał Basista, IPPT PAN
 • Marek Bukowicki,
  • Promotor: Prof. Maria Ekiel-Jeżewska, IPPT PAN
 • Mirosław Wróbel,
  • Promotorzy: Prof. Andrzej Nowicki, Dr hab. Robert Olszewski, IPPT PAN
  • Promotor pomocniczy: Dr Marcin Lewandowski, IPPT PAN
 • Maciej Wasilewski,
  • Promotor: Prof. Czesłąw Bajer, IPPT PAN
  • Promotor pomocniczy: Dr Dominik Pisarski, IPPT PAN
 • Maria Staszczak,
  • Promotor: Prof. Elżbieta Pieczyska, IPPT PAN

 

Na zakończenie uroczystości głos zabrała dr hab. Janina Ostrowska-Maciejewska, która w swoim wystąpieniu przypomniała sylwetki wybitnych profesorów z IPPT PAN, którzy wywarli ogromny wpływ na początek jej kariery naukowej. Ponadto podziękowała obecnej Dyrekcji i Radzie Naukowej Instytutu za umożliwienie procedowania wniosku o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w IPPT PAN (pełna treść wystąpienia dr hab. Janiny Ostrowskiej-Maciejewskiej – pdf)

Fotorelacja z uroczystego wręczenia dyplomów i statuetek:

uroczystość zdjęcie 1

uroczystość zdjęcie 2

uroczystość zdjęcie 3

uroczystość zdjęcie 4

uroczystość zdjęcie 5

uroczystość zdjęcie 6

uroczystość zdjęcie 7
Podziel się artykułem:
Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2023