Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Aktualności

 

Pracownikom naukowym Instytutu zostały przyznane nagrody i wyróżnienia Dyrektora IPPT PAN za osiągnięcia 2021 roku. Laureaci otrzymali nagrody I,  II  oraz III stopnia, które zostały przyznane w trzech kategoriach: Osiągnięcia Naukowe, Osiągnięcia Dydaktyczne oraz Osiągnięcia Organizacyjne.

 

Nagrody Dyrektora IPPT PAN

 

NAGRODY W KATEGORII: OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE

Nagrody I stopnia

 1. Nagrody indywidualne (koIejność alfabetyczna)
  1. Dr inż. Michał Byra
  2. Dr inż. Piotr Chudziński
  3. Dr n. med. Katarzyna Dobruch-Sobczak
  4. Prof. dr hab. inż. Michał Glinicki
  5. Dr hab. inż. Łukasz Jankowski
  6. Dr inż. Dorota Kołbuk-Konieczny
  7. Dr hab. Michał Komorowski
  8. Dr inż. Mateusz Kopeć
  9. Dr hab. inż. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska
  10. Prof. dr hab. inż. Zbigniew L. Kowalewski
  11. Dr inż. Marcin Krajewski
  12. Prof. dr hab. Jerzy Litniewski
  13. Prof. dr hab. inż. Mirosław Meissner
  14. Dr hab. inż. Tomasz Mościcki
  15. Dr inż. Paweł Nakielski
  16. Dr hab. Filippo Pierini
  17. Dr Chiara Rinoldi
  18. Prof. dr hab. inż. Paweł Sajkiewicz
  19. Prof. dr hab. inż. Stanisław Stupkiewicz
  20. Dr hab. inż. Tomasz Zieliński
 2. Nagroda zespołowa (koIejność alfabetyczna)
  Zespół: Dr inż. Sławomir Błoński, Dr hab.  Piotr Korczyk, Mgr  Damian Zaremba

   

Nagrody II stopnia

 1. Nagrody indywidualne (koIejność alfabetyczna)
  1. Dr inż. Kamil Bochenek
  2. Mgr inż. Piotr Denis
  3. Mgr inż. Judyta Dulnik
  4. Dr inż. Cezary Graczykowski
  5. Dr hab. inż. Dariusz Jarząbek
  6. Mgr inż. Piotr Jenczyk
  7. Dr hab. inż. Daria Jóźwiak-Niedźwiedzka
  8. Dr inż. Piotr Karwat
  9. Dr inż. Grzegorz Mikułowski
  10. Dr inż. Szymon Nosewicz
  11. Mgr inż. Beata Niemczyk-Soczyńska
  12. Dr hab. inż. Iwona Pokorska-Służalec
  13. Dr inż. Błażej Popławski
  14. Dr hab. inż. Eligiusz Postek
  15. Prof. dr hab. inż. Jerzy Rojek
  16. Dr inż. Andrzej Świercz
  17. Dr inż. Jakub Tabin
  18. Mgr inż. Angelika Zaszczyńska
 2. Nagroda zespołowa (koIejność alfabetyczna)
  Zespół: Dr inż. Karol Golasiński, Prof. dr hab. inż. Elżbieta Pieczyska

 

Nagrody III stopnia

 1. Nagrody indywidualne (koIejność alfabetyczna)
  1. Mgr inż. Adam Brodecki
  2. Dr inż. Karol Frydrych
  3. Dr Amrita Jain
  4. Dr inż. Robert Konowrocki
  5. Dr inż Dominik Kukla
  6. Dr Jakub Lengiewicz
  7. Dr Mohsen Rezaee Hajidehi
  8. Dr inż. Dominik Pisarski
  9. Mgr inż. Rafał Psiuk
  10. Prof. dr hab. inż. Tomasz Szolc
 2. Nagroda zespołowa (koIejność alfabetyczna)
  Zespół: Dr hab. Jacek Hoffman, Mgr inż. Agata Kaczmarek

 

NAGRODY W KATEGORII: OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNE

związane z działalnością Studium oraz Szkół Doktorskich IPPT PAN

Nagroda I stopnia

Dr hab. inż. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska

Nagroda II stopnia

Dr inż. Mateusz Kopeć 

Nagroda III stopnia

Prof. dr hab. inż. Stanisław Stupkiewicz

 

NAGRODY W KATEGORII: OSIĄGNIĘCIA ORGANIZACYJNE

Nagrody I stopnia

 1. Nagrody indywidualne (koIejność alfabetyczna)
  1. Prof. dr hab. Michał Giersig
  2. Dr hab. inż. Łukasz Jankowski
  3. Prof. dr hab. Bogdan Kaźmierczak
  4. Prof. dr hab. Tomasz Lipniacki
  5. Prof. dr hab. inż. Henryk Petryk
  6. Prof. dr hab. inż. Paweł Sajkiewicz
 2. Nagrody zespołowe (koIejność alfabetyczna)

  Zespół: Mgr inż. Aneta Antolik, Dr inż. Mariusz Dąbrowski, Mgr inż. Kinga Dziedzic, Prof. dr hab. inż. Michał Glinicki

  Zespół: Mgr inż. Adam Brodecki, Dr inż. Mateusz Kopeć, Prof. dr hab. inż. Zbigniew L. Kowalewski, Dr inż. Dariusz Rudnik, inż. Mirosław Wyszkowski

  Nagrody II stopnia

 1. Nagroda indywidualna

  Dr inż. Norbert Żołek

 2. Nagrody zespołowe (koIejność alfabetyczna)

  Zespół: Mgr inż. Olga Cegielska, Mgr inż. Piotr Denis, Mgr inż. Judyta Dulnik, Mgr inż. Oliwia Jeznach, Dr inż. Dorota Kołbuk-Konieczny, Dr hab. inż. Tomasz Kowalczyk, Dr Marcin Lewandowski, Mgr inż. Maryla Moczulska-Hejlak, Mgr inż. Beata Niemczyk-Soczyńska, Mgr inż. Angelika Zaszczyńska

  Zespół: Dr inż. Mateusz Kopeć, Mgr inż. Paula Broniszewska, Dr inż. Grzegorz Mikułowski, Prof. dr hab. inż. Wiera Oliferuk, Mgr inż. Kamil Opiela, Dr inż. Dominik Pisarski, Mgr inż. Błażej Popławski, Dr hab. inż. Przemysław Ranachowski, Dr inż. Andrzej Świercz, Dr inż. Rafał Wiszowaty, Dr hab. Ryszard Wojnar

  Nagrody III stopnia

 1. Nagroda zespołowa (koIejność alfabetyczna)
  Zespół: Dr inż. Karol Golasiński, Dr inż. Michał Majewski, Mgr Mana Nabavian-Kalat, Prof. dr hab. inż. Elżbieta Pieczyska, Dr inż. Maria Staszczak

   


Kwiaty

Dyrekcja Instytutu serdecznie gratuluje wszystkim laureatom i życzy dalszych sukcesów.   
Podziel się artykułem:
Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2022