Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Aktualności

Doktorat IPPT

1 października 2022 roku rozpoczął się rok akademicki 2022/2023 w Szkołach Doktorskich IPPT PAN.

Instytut posiada ogromne doświadczenie w kształceniu studentów. Kształcenie doktorantów nieprzerwanie prowadzi od ponad 50 lat. W 1968 roku, jako jeden z pierwszych instytutów Polskiej Akademii Nauk utworzył Studium Doktoranckie, które rozpoczęło swoją działalność jeszcze w dawnej siedzibie Instytutu przy ulicy Świętokrzyskiej.

Obecnie, jako jeden z największych instytutów nauk technicznych PAN oferuje bardzo szeroki wachlarz specjalności o profilu nauk podstawowych z zakresu techniki i technologii.

Aktualnie Instytut kształci 54 doktorantów w dwóch szkołach doktorskich: w Szkole Doktorskiej IPPT PAN oraz w Szkole Doktorskiej TIB PAN.

IPPT PAN posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych w następujących dyscyplinach:

  • Inżynieria mechaniczna
  • Informatyka techniczna i telekomunikacja
  • Inżynieria materiałowa
  • Automatyka, elektronika i elektrotechnika
  • Inżynieria biomedyczna

Program studiów doktoranckich obejmuje cztery lata. W IPPT PAN studiują studenci różnej narodowości, w tym m.in. z Litwy, Ukrainy.

 

Z okazji rozpoczęcia roku akademickiego 2022/2023, prof. dr hab. inż. Tomasz Szolc zwrócił się do studentów z życzeniami w liście otwartym:

Drodzy młodzi Badacze, Drodzy młodzi Naukowcy,

Rozpoczął się kolejny, nowy rok akademicki 2022/23. Z tej okazji serdecznie życzę Państwu jak najwięcej sukcesów badawczych oraz poczucia satysfakcji z pogłębiania posiadanej wiedzy. Każdy nowy rok akademicki dla doktorantów wyższych lat jest kolejnym etapem przybliżającym do uzyskania stopnia naukowego doktora. Natomiast dla nowo przyjętych doktorantów jest przede wszystkim momentem wejścia na nieznaną najczęściej nową ścieżkę kariery zawodowej. Dlatego, chciałbym szczególnie serdecznie powitać w naukowym gronie naszych nowych doktorantów stojących na samym początku drogi badawczej. Stawiając sobie nowe cele zawodowe lub realizując cele już obrane trudno nie zauważyć narastających niestety problemów ekonomicznych dnia codziennego i nie słyszeć ponurych odgłosów krwawej wojny w sąsiadującym z nami kraju. Wszyscy jesteśmy naturalnie poruszeni tym stanem rzeczy i musimy sobie lepiej lub gorzej radzić z trudnościami stwarzanymi przez istniejącą sytuację. Jednak jednym z najważniejszych czynników pomagających skutecznie pokonywać tego typu problemy, jak wynika z mojego doświadczenia, jest posiadanie przez każdego z nas określonego celu, jaki chcemy osiągnąć, oraz świadomość tego, kim pragniemy zostać w przyszłości. I poczucia posiadania takiego celu i tej świadomości szczerze wszystkim Państwu życzę.

prof. dr hab. inż. Tomasz Szolc

kierownik Szkoły Doktorskiej IPPT PAN

Rok akademicki 2022/2023 dzieli się na dwa semestry. Zakończy się 30 września 2023 roku. Program studiów ustalony zostaje indywidualnie na początku każdego semestru dla każdego doktoranta przez opiekuna naukowego w porozumieniu z Kierownikiem Studiów Doktoranckich.

Nowy nabór do Szkół Doktorskich w IPPT PAN zostanie ogłoszony w maju 2023 roku. Studia zawsze prowadzone są w formie Studiów Stacjonarnych oraz Niestacjonarnych.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Szkół Doktorskich w IPPT PAN

Więcej w zakładce: Kształcenie Doktorantów

Szkoły doktorskie
Podziel się artykułem:
Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024