Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Aktualności

Społeczność IPPT PAN w pełni solidaryzuje się z narodem ukraińskim, który zmaga się z wojną i autorytarną agresją Rosji, bestialsko gwałcącą integralność terytorialną Ukrainy oraz umowy międzynarodowe. Wspólnie z całym polskim środowiskiem akademickim wyrażamy swój sprzeciw. Ukraina była i jest suwerennym państwem.

 

stand with Ukraine

 

IPPT PAN oferuje także pomoc naukowcom oraz doktorantom ukraińskim.

Poniżej prezentujemy możliwości, z których w IPPT PAN skorzystać mogą naukowcy oraz doktoranci pochodzący z Ukrainy.

 

Udział IPPT PAN w programie wsparcia

IPPT PAN proponuje udział w programie wsparcia współpracy z Ukrainą, uruchomionym przez Polską Akademię Nauk, w ramach porozumienia z Narodową Akademią Nauk Ukrainy. Program umożliwia pokrycie następujących kosztów:

a) podróż i pobyt ukraińskich naukowców w IPPT PAN, które pokrywa Polska Akademia Nauk;

b) długość pobytu w IPPT PAN na okres 3 miesięcy z ewentualną możliwością przedłużenia.

Oferta ważna do końca 2022 roku.

Najważniejszymi kierunkami badań prowadzonych w IPPT PAN są zaawansowane problemy współczesnej mechaniki, inżynierii materiałowej, elektroniki, inżynierii biomedycznej, informatyki i nauk obliczeniowych. Prowadzone są tu badania w obszarach nanotechnologii, materiałów wieloskładnikowych i wielofunkcyjnych, mikro-, nano- i biomateriałów, obliczeniowych aspektów mechaniki, inżynierii materiałowej, sztucznej inteligencji, biologii, bioinformatyki i bioinżynierii, a także metod diagnostyki ultradźwiękowej i technologii inteligentnych. Znaczna część badań jest również prowadzona w wielu gałęziach nauk podstawowych, jak: fizyka i termodynamika ośrodków ciągłych, mechanika płynów, nanofotonika i zagadnienia oddziaływań między laserem a powierzchnią metalu oraz matematyka i informatyka stosowana.

W przypadku, gdy ukraińscy naukowcy nie są zainteresowani zakresem pracy badawczej prowadzonej w IPPT PAN oraz nie mają partnerów naukowych w innych jednostkach PAN, mogą kontaktować się bezpośrednio z Biurem Współpracy z Zagranicą pod adresem e-mail: lub z panem Mateuszem Białasem pełniącym obowiązki dyrektora przedstawicielstwa PAN w Kijowie e-mail: .
Podziel się artykułem:
Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024