Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Aktualności

W IPPT PAN zakończyło się Sympozjum IUTAM „Enhancing Material Performance by Exploiting Instabilities and Damage Evolution” poświęcone prezentacji najnowszych badań w zakresie nowatorskiego wykorzystania niestabilności i rozwoju uszkodzenia w materiałach konstrukcyjnych do uzyskania optymalnej odpowiedzi materiału w określonych warunkach jego eksploatacji.

W sympozjum uczestniczyli wybitni specjaliści z zakresu mechaniki materiałów z uniwersytetów i jednostek badawczych z całego świata, między innymi znani i cenieni profesorowie: Vikram Deshpande z Uniwersytetu Cambridge, Wiliam Curtin z EPFL w Szwajcarii, Samuel Forrest z Mines ParisTech we Francji, Krishnaswamy Ravi-Chandar z Universytetu Texas Austin oraz Henryk Petryk z IPPT PAN (przedstawiciel IUTAM). Zgodnie z regułami IUTAM wykłady w trakcie sympozjum są wyłącznie na zaproszenie Komitetu Naukowego Sympozjum.

Przewodniczącą Komitetu Naukowego i organizatorem Sympozjum była dr hab. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska, prof. IPPT PAN, zaś współprzewodniczącym i współorganizatorem dr Ankit Srivastava, profesor na Uniwersytecie Texas A&M.

uczestnicy IUTAM

W dniach 6-9 czerwca podczas 15 sesji wygłoszono w sumie 34 wykłady dotyczące między innymi wykorzystania lokalnych niestabilności mikrostruktury w metamateriałach do polepszenia ich makroskopowych właściwości, bądź wykorzystania powstających pustek do hamowania propagacji rys w materiałach metalowych i ceramicznych. Dyskutowano również powstawanie niestabilności i rozwój uszkodzenia w warunkach obciążeń dynamicznych i w materiałach anizotropowych. Podczas wykładów podejmowano również temat ewolucji mikrostruktury materiału towarzyszącej uszkodzeniom oraz możliwości opisu omawianych zjawisk od strony teoretycznej. Wśród wykładowców wielu było naukowców i naukowczyń ze Stanów Zjednoczonych, z Polski, z Francji, z Hiszpanii, Danii, Indii i Wielkiej Brytanii oraz przedstawicieli Holandii, Szwajcarii i Izraela. Oprócz wspomnianych wyżej, uczestnicy reprezentowali takie znane uczelnie jak: Uniwersytet Stanforda, Massachusetts Institute of Technology, Perdue University, Eindhoven University of Technology czy Indian Institute of Technology oraz inne.

Wykładom towarzyszyła żywa dyskusja, zarówno w trakcie sesji, jak i w kuluarach.

wykładowcy IUTAM

Podczas wydarzenia odbyła się również sesja posterowa, na której zaproszeni doktoranci i młodzi pracownicy IPPT PAN prezentowali swoje badania dotyczące tematyki sympozjum. Warto zaznaczyć, że możliwość organizacji Sympozjum IUTAM jest przyznawana przez Zgromadzenie Ogólne IUTAM w drodze międzynarodowego konkursu.

Więcej informacji o Sympozjum, między innymi książkę abstraktów wszystkich wykładów, można znaleźć na stronie: http://iutam2022warsaw.ippt.pan.pl/

sympozjum IUTAM

 

Informacje o Sympozjach IUTAM można znaleźć na stronie internetowej IUTAM. Warto wspomnieć, że w dniach 25-30 sierpnia 2024 roku w Daegu w Korei odbędzie się 26. Międzynarodowy Kongres Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (ICTAM 2024), główne wydarzenie organizowane przez organizację IUTAM co cztery lata.
Podziel się artykułem:
Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2023