Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Aktualności

Z przyjemnością informujemy, że Engineering Transactions jest teraz częścią Web of Science’s Emerging Sources Citation Index! Niedawno otrzymaliśmy oficjalne powiadomienie, potwierdzające włączenie czasopisma do tego indeksu. Począwszy od tomu 70, zeszytu 1 w 2022 r. wszystkie artykuły będą indeksowane w Web of Science.

Redaktorzy Naczelni Engineering Transactions wraz z zespołem redakcyjnym konsekwentnie dążyli do tego celu. Starania o włączenie do Web of Science zainicjował były Redaktor Naczelny prof. Ryszard Pęcherski, a kontynuowała je prof. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska. Ostatecznie wniosek złożony 12 października 2022 roku został pozytywnie przyjęty do trzyetapowej procedury ewaluacyjnej. Teraz procedura ta została zakończona pozytywnym wynikiem.

Chociaż jesteśmy podekscytowani tą wiadomością, musimy mieć świadomość, że przed nami jeszcze dużo pracy. Należy pamiętać, że w nadchodzących latach będziemy oceniani pod kątem współczynnika wpływu (Impact Factor – IF), dlatego uprzejmie prosimy o uwzględnienie naszego czasopisma w swoich przyszłych publikacjach.

 

Engineering Transactions promuje badania i praktykę w naukach inżynieryjnych oraz stanowi forum dla interdyscyplinarnych publikacji łączących mechanikę z: materiałoznawstwem, mechatroniką, biomechaniką i biotechnologią, naukami o środowisku, fotoniką, technologiami informacyjnymi i innymi zastosowaniami inżynieryjnymi. W czasopiśmie publikowane są oryginalne prace obejmujące szeroki obszar działalności badawczej, w tym: techniki eksperymentalne i hybrydowe oraz podejścia analityczne i numeryczne.

Przypomnijmy, że od 2012 roku czasopismo jest indeksowane w bazie Scopus WWW. A nasze aktualne wskaźniki można znaleźć na stronie czasopisma WWW.

Czasopismo Engineering Transactions jest współwydawane przez Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Université de Lorraine oraz Politechnikę Poznańską.

Na zdjęciach, od lewej: prof. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska - Redaktor Naczelny czasopisma oraz mgr Izabela Mika, sekretarz redakcji w Dziale Wydawnictw IPPT PAN.
Podziel się artykułem:
Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024