Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Aktualności

W dniu 24 czerwca 2022 roku w IPPT PAN odbyło się uroczyste zebranie Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (PTMTS).

Program spotkania obejmował:

  • Wręczenie odznaki „Zasłużony dla PTMTS-u” (laureat: dr hab. Piotr Kowalczyk, prof. IPPT PAN),
  • Wręczenie Medalu im. Witolda Nowackiego (laureatka: prof. Elżbieta Pieczyska),
  • Wykład prof. Elżbiety Pieczyskiej pt. „Czy materiały mogą mieć pamięć?” z prezentacją pracy silnika ciała stałego,
  • Referat prof. Elżbiety Pieczyskiej pt. „Japońskiego systemu organizacji nauki i edukacji”.

Nagrodę „Medal im. Witolda Nowackiego” przyznano prof. Elżbiecie Pieczyskiej (kierownik Pracowni Termomechaniki Stosowanej w Zakładzie Mechaniki Doświadczalnej IPPT PAN) w 2020 roku za cykl przeprowadzonych i opublikowanych badań nowoczesnych materiałów wielofunkcyjnych: stopów, polimerów, kompozytów z pamięcią kształtu oraz innowacyjnego stopu tytanu β - Gum Metal:

  • Doświadczalna weryfikacja sprzężeń termomechanicznych w procesie różnych obciążeń mechanicznych oraz związanych z nimi odkształceń w szerokim zakresie prędkości deformacji;
  • Opracowanie metodyki i badania poliuretanu z pamięcią kształtu;
  • Identyfikację mechanizmów dyssypacyjnych w stopie Gum Metal.

Nagrodę wręczono na tegorocznym zebraniu PTMTS z uwagi na wcześniejszy okres pandemii. Szczegółowe informacje na temat Medalu oraz okoliczności przyznania nagrody można przeczytać w artykule: Nagroda dla dr hab. Elżbiety Pieczyskiej

Podczas spotkania PTMTS wręczono także Odznakę „Zasłużony dla PTMTS” dr. hab. Piotrowi Kowalczykowi, prof. IPPT PAN – z-cy Dyrektora ds. Innowacji, Rozwoju i Współpracy IPPT PAN , kierownikowi Zakładu Informatyki i Nauk Obliczeniowych IPPT PAN, za długoletnią pracę na rzecz towarzystwa.

wyróżnienia PTMTS 1

wyróżnienia PTMTS 2

wyróżnienia PTMTS 3

Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (PTMTS) jest ogólnopolskim stowarzyszeniem skupiającym około 1000 pracowników naukowych, działających w dziedzinie szeroko pojętej mechaniki. Towarzystwo działa nieprzerwanie od 1958 roku, stanowiąc bazę integracyjno-informacyjną dla swoich członków zatrudnionych w wyższych uczelniach, instytutach naukowych i ośrodkach badawczo-rozwojowych w 19 centrach akademickich w Polsce.

Oddziały Towarzystwa działają w: Białymstoku, Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Częstochowie, Gdańsku, Gliwicach, Kielcach, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze.

Celem statutowym PTMTS jest krzewienie i popieranie rozwoju mechaniki teoretycznej i stosowanej oraz współdziałanie w jej szerzeniu i rozpowszechnianiu. Cele swoje Towarzystwo realizuje głównie poprzez organizowanie konferencji, zebrań, seminariów i kursów oraz wydawanie kwartalnika naukowego.
Podziel się artykułem:
Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2023