Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Aktualności

NAWA

Z przyjemnością informujemy, że Dyrektor NAWA podjął decyzję o przyznaniu środków finansowych na realizację międzynarodowego projektu, którego koordynatorem jest dr inż. Jakub Tabin z IPPT PAN.

Konkurs został ogłoszony wspólnie przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej – NAWA (Polska) oraz Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej - DAAD (Niemcy), w ramach programu „Wspólne projekty badawcze pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec”. Celem konkursu jest wsparcie mobilności polsko-niemieckich zespołów badawczych. Wnioski dotyczące wspólnego projektu były złożone jednocześnie przez niemieckich partnerów do DAAD oraz przez polskich partnerów do NAWA.

Partnerem IPPT PAN w projekcie będzie zespół naukowców z Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg (Brandenburski Uniwersytet Techniczny w Cottbus-Senftenberg w Niemczech).

Projekt będzie realizowany w Zakładzie Mechaniki Doświadczalnej IPPT PAN kierowanym przez prof. Zbigniewa L. Kowalewskiego w laboratorium Badań Materiałów i Konstrukcji, którego kierownikiem jest dr inż. Mateusz Kopeć.

Tytuł projektu: „Identyfikacja eksperymentalna oraz model termo-mechaniczny zjawisk związanych z ewolucją uszkodzeń w stalach austenitycznych uzyskanych metodą przyrostową do zastosowań kriogenicznych”

Nośne elementy magnesów nadprzewodzących (np. collars, bladders czy keys) o skomplikowanych kształtach, pracujące w temperaturach kriogenicznych (4K, 77K), a także elementy dodatkowe zbiorników do przechowywania ciekłego wodoru (20K), takie jak węże i zawory, wykonane są ze stali austenitycznej. Powszechnie wiadomo, że trudno jest osiągnąć skomplikowany kształt tych elementów za pomocą tradycyjnych metod obróbki skrawaniem. Jednym z rozwiązań jest zastosowanie metod wytwarzania przyrostowego (additive manufactured method - AM), takich jak drukowanie 3D. Naukowym celem projektu jest eksperymentalna identyfikacja i modelowanie ewolucji uszkodzeń w stalach austenitycznych (np. AM 316L ASS) wytwarzanych za pomocą metody przyrostowej do zastosowań kriogenicznych. W ramach projektu zbadamy, jak rozwija się uszkodzenie w drukowanych stalach austenitycznych, jak stan początkowy próbki (np. rozkład porów) na to wpływa oraz czy indukowana odkształceniem przemiana martenzytyczna wpływa na tempo rozwoju uszkodzeń, szczególnie w bardzo niskich temperaturach. Czy technologia wytwarzania próbki ma wpływ na tempo rozwoju uszkodzeń? Czy obróbka cieplna po procesie wytwarzania przyrostowego wpływa na wytrzymałość zmęczeniową? Jak rozwija się uszkodzenie w warunkach Nieciągłego Płynięcia Plastycznego (DPF)? Ostatnim, ale nie mniej istotnym, pytaniem jest, czy tak jak w przypadku tradycyjnych stali austenitycznych, niekorzystny wpływ pola mikrouszkodzeń jest hamowany przez indukowaną deformacją przemianę martenzytyczną? Który z tych efektów dominuje w drukowanych stalach austenitycznych i w jakich warunkach?

Innym istotnym aspektem badawczym jest określenie, w jaki sposób obróbka cieplna (tradycyjna obróbka cieplna [heat treatment] lub wspomagana elektrycznie [electrically-assisted treatment]) wpływa na podatność drukowanych stali austenitycznych na rozwój uszkodzeń. Na podstawie eksperymentalnej identyfikacji zachowania materiału w szerokim zakresie temperatur (4K-293K) zostanie opracowany termomechaniczny model materiału AM w warunkach kriogenicznych. Odpowiedź na powyższe pytania jest kluczowa do przewidywania trwałości wytwarzanych przyrostowo elementów ze stali austenitycznej do zastosowań kriogenicznych.

Zespół

Na zdjęciu nr 1, od lewej: mgr inż. Izabela Mierzejewska (IPPT PAN), dr inż. Jakub Tabin (koordynator w projekcie), dr inż. Robert Roszak (BTU, PUT), Dr. Ing. Daniela Schob (BTU), Prof. Dr. Ing. Matthias Ziegenhorn  (BTU), dr inż. Mateusz Kopeć (IPPT PAN)

Na zdjęciu nr 2: dr inż. Jakub Tabin (koordynator)

Na zdjęciu nr 3, od lewej: Andrzej Chojnacki, mgr inż. Izabela Mierzejewska, dr inż. Jakub Tabin, mgr inż. Adam Brodecki, inż. Mirosław Wyszkowski przed stanowiskiem do badań wytrzymałościowych w temperaturach kriogenicznych w Laboratorium Badań Materiałów i Konstrukcji IPPT PAN.
Podziel się artykułem:
Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024