Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Aktualności

Konsorcjum w składzie IPPT PAN (lider), Xi’an Jiaotong University, Wojskowa Akademia Techniczna oraz University of Cyprus z dniem 1 listopada 2023 r. rozpocznie realizację projektu “Hot stamping and fast ageing of high-strength aluminium alloys in unsteady state”. Projekt będzie finansowany przez Chińskie Ministerstwo Nauki i Technologii, umowa nr G2023170008L.

Kierownikiem projektu jest dr inż. Mateusz Kopeć z Zakładu Mechaniki Doświadczalnej IPPT PAN. Do pozostałych członków zespołu projektowego należą: prof. Zbigniew L. Kowalewski (IPPT PAN), dr hab. inż. Stanisław Jóźwiak, prof. WAT, dr Xiaochuan Liu (Xi’an Jiaotong University) oraz dr Denis J. Politis (University of Cyprus) .

Celem projektu jest zbadanie procesów powolnego starzenia aluminium serii 7000 poprzez mikrostrukturalną analizę przemian zachodzących w materiale oraz uwzględniającą powstawanie stref GP II, opisanie mechanizmów gwałtownego umocnienia wydzieleniowego oraz opracowanie fizycznego modelu pozwalającego opisać zachowanie materiału w trakcie deformacji. Odkształcenie plastyczne oraz zmiany właściwości makro i mikroskopowych stopu aluminium podczas tłoczenia na gorąco i formowania mogą znacznie skrócić cykl starzenia i poprawić właściwości mechaniczne, co zapewni teoretyczne i modelowe wsparcie dla zastosowań na dużą skalę cienkościennego stopu aluminium o wysokiej wytrzymałości oraz złożonej geometrii na komponenty pojazdów energooszczędnych.

Projekt zakłada zbadanie dwóch fundamentalnych zagadnień uwzględniających:

1) warunki wytrącania i przemian fazowych w obszarze GPII wysokowytrzymałych stopów aluminium serii 7000

(2) mechanizmy wzrostu formowalności wysokowytrzymałych stopów aluminium serii 7000 pod wpływem wielu zmiennych fizycznych (naprężenie, temperatura, prędkość nagrzewania, prędkość odkształcenia, gęstość dyslokacji)

Całkowita wartość projektu wynosi 176 403 zł i jest w pełni finansowana ze środków zagranicznych. Okres trwania projektu: 1 listopada 2023 rok – 30 październik 2024 rok.

Poniżej zdjęcia z Laboratorium Badań Materiałów i Konstrukcji Zakładu Mechaniki Doswiadczalnej.
Podziel się artykułem:
Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024