Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Aktualności

Z przyjemnością informujemy, że wyniki ewaluacji potwierdziły wysoki poziom działalności naukowej IPPT PAN. Podstawą oceny jest przeprowadzona przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych kompleksowa ocena jednostek naukowych za lata 2017-2021. Z różnych względów ewaluacja ta była wyjątkowa, ponieważ objęła okres pięciu, a nie czterech lat oraz była pierwszą na nowych zasadach. Do ewaluacji wprowadzono kontekst dyscyplin oraz powiązano uprawnienia do doktoryzowania i habilitowania z jej wynikami, czyli przyznawanymi kategoriami.

Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk w wyniku kompleksowej oceny jednostek naukowych za lata 2017-2021 otrzymał najwyższą kategorię naukową A+ w dyscyplinie Inżynieria Mechaniczna. Tę prestiżową ocenę otrzymały tylko nieliczne jednostki naukowe wyróżniające się szczególnie wysokim poziomem działalności i międzynarodowym zasięgiem prowadzonych badań naukowych. Wyłonione zostały z najlepszej grupy A, na podstawie dodatkowej, odrębnej oceny eksperckiej.

Inżynieria Mechaniczna rozwijana jest w Instytucie od początków jego istnienia i stanowi główny trzon instytutowej działalności (największa liczba pracowników zaangażowanych w badania w tej dziedzinie i ponad 70-letnie doświadczenie).

Warto jednak zaznaczyć, że IPPT PAN ma obecnie w wysokim stopniu charakter wielodyscyplinarny i może być oceniany w kilku dyscyplinach. Dlatego do ewaluacji przedstawiono cztery dyscypliny. We wszystkich Instytut udowodnił wysoką jakość prowadzonych badań i otrzymał potwierdzenie uprawień m.in. do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego oraz prawo do kontynuacji prowadzenia kształcenia studentów i prowadzenia szkół doktorskich:

 • Inżynieria Mechaniczna – kategoria A+
 • Inżynieria Materiałowa – kategoria A
 • Informatyka Techniczna i Telekomunikacja – kategoria A
 • Inżynieria Biomedyczna (najmłodsza dyscyplina w instytucie) – kategoria B+

Kategorie zostały przyznane na lata 2022 – 2026

uprawnienia IPPT PAN

Wyniki ogłosiło Ministerstwo Edukacji i Nauki. Kompleksowej oceny jednostek naukowych (zwanej popularnie „parametryzacją”) dokonał Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) na podstawie ankiet przekazywanych przez jednostki naukowe w Polsce. Przy ewaluacji brane były pod uwagę osiągnięcia wszystkich pracowników prowadzących działalność naukową w ewaluowanej dyscyplinie a nie tylko wybranych. Oceniano także osiągnięcia osób, które kształciły się w szkołach doktorskich prowadzonych przez ewaluowany podmiot i przygotowały rozprawę doktorską. Zespoły KEJN opiniowały osiągnięcia jednostek, przyznając im punkty w ramach następujących kryteriów:

 • KRYTERIUM I - poziom naukowy prowadzonej działalności;
 • KRYTERIUM II - efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych;
 • KRYTERIUM III - wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

 

W swojej historii IPPT PAN zawsze otrzymywał najwyższą ocenę i zajmował prestiżową, przewodnią pozycję (trzeba tutaj tylko zaznaczyć, że nazwy kategorii i zasady oceny ulegały zmianie).

Wyniki poprzednich ewaluacji, według starych zasad (tzn. bez dyscyplin):

 1. 2017 rok – wiodąca kategoria A+ dla IPPT PAN, przyznana na lata 2018-2021
 2. 2013 rok – wiodąca kategoria A+ dla IPPT PAN, przyznana na lata 2014-2017
 3. 2010 rok – wiodąca kategoria 1 dla IPPT PAN, przyznana na lata 2011-2013
 4. 2006 rok – wiodąca kategoria 1 dla IPPT PAN, przyznana na lata 2007-2010

Najwyższa kategoria naukowa IPPT PAN jest świadectwem rangi jednostki jako ośrodka badawczego i stawia instytut w pozycji lidera mogącego podejmować inicjatywę w tworzeniu konsorcjów ubiegających się o pozyskiwanie wysokich środków na ambitne badania naukowe.
Podziel się artykułem:
Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024