Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Aktualności

Dr inż. Rami Faraj z Zakładu Technologii Inteligentnych IPPT PAN otrzymał wyróżnienie w tegorocznej XII edycji konkursu „Innowator Mazowsza” w kategorii Innowacyjny Naukowiec.
"Innowator Mazowsza" to jeden z najbardziej znanych konkursów promujących nowatorskie rozwiązania w biznesie i nauce na Mazowszu.

Ideą Konkursu jest wspieranie i promocja postaw proinnowacyjnych oraz budowanie świadomości wśród mieszkańców Mazowsza, w szczególności w środowisku naukowym oraz biznesowym odnośnie roli innowacyjności w rozwoju gospodarczym regionu i zdobywaniu kompetencji opartych na nowoczesnych technologiach. Konkurs ma także za zadanie zawiązywanie i propagowanie współpracy pomiędzy środowiskiem nauki, biznesu i Samorządem Województwa Mazowieckiego.
Konkurs "Innowator Mazowsza" objęty jest honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

O nagrody można ubiegać się w dwóch kategoriach:

  • Innowacyjna Firma
  • Innowacyjny Naukowiec

30 listopada 2020 r. odbyło się spotkanie finałowe, podczas którego zostały ogłoszone wyniki tegorocznego konkursu, a laureaci zaprezentowali swoje innowacyjne rozwiązania.

 

Dr inż. Rami Faraj jest adiunktem w Pracowni Inżynierii Bezpieczeństwa Zakładu Technologii Inteligentnych IPPT PAN.

 

 

Wyróżniony młody naukowiec jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. W latach 2015-2019 zrealizował własny projekt w ramach „Diamentowego Grantu” MNiSW. Ponadto, brał czynny udział w realizacji projektów badawczych i badawczo-rozwojowych finansowanych w ramach takich programów jak SONATA, OPUS, TANGO czy INNO-SBZ. Od stycznia 2020 roku. prowadzi, w roli kierownika projektu, trzyletni projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu LIDER X. Efektem jego pracy badawczej są publikacje w renomowanych czasopismach oraz osiem przyznanych praw ochronnych na wynalazek. Za swoje wyniki Rami Faraj był już kilkukrotnie nagradzany, jest m.in. laureatem stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i laureatem Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Wcześniej, jako student, uzyskał kilka nagród w międzynarodowych zawodach bezzałogowych samolotów udźwigowych SAE Aero Design West 2016 i otrzymał dwukrotnie Stypendium MNiSW za wybitne osiągnięcia naukowe dla studentów. Posiada już kilkuletnie doświadczenie współpracy z partnerami przemysłowymi oraz zagranicznymi jednostkami naukowymi.
W dniu 20 maja 2020 roku Rami Faraj obronił rozprawę doktorską pt. „Opracowanie układów samoadaptacyjnych do łagodzenia odpowiedzi wywołanej wymuszeniem dynamicznym”, która podlegała ocenie w konkursie Innowator Mazowsza 2020.

 

Więcej o konkursie:

https://innowacyjni.mazovia.pl/dzialania/innowator-mazowsza/xii-edycja-konkursu.html

 

Dyplom laureata - pdf

Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
  director@ippt.pan.pl

Znajdź nas

mapka.jpg

© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2021