Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Aktualności

W dniu 23 czerwca 2021 roku Minister Edukacji i Nauki (MEiN) Przemysław Czarnek wręczył kolejne stypendia dla naukowców. Stypendiami Ministra zostali uhonorowani młodzi naukowcy prowadzący innowacyjne badania naukowe o wysokiej jakości oraz posiadający imponujące osiągnięcia naukowe o wysokim prestiżu i międzynarodowym wydźwięku. Z IPPT PAN został wyróżniony dr Michał Byra z Zakładu Ultradźwięków. Laureat otrzyma stypendium na okres 36 miesięcy.

W tegorocznej edycji konkursu wpłynęło 1897 wniosków o przyznanie stypendium, z czego 1835 spełniło warunki formalne i zostało poddane ocenie. W sumie minister przyznał w tym roku 217 stypendiów dla wybitnych młodych naukowców, w tym dla 52 doktorantów, wyłonionych w drodze konkursu przez ekspertów Zespołu doradczego. Na sfinansowanie przyznanych stypendiów Minister Edukacji i Nauki przeznaczy w okresie 3 lat blisko 42 mln zł.

Dr inż. Michał Byra

Dr inż. Michał Byra jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, gdzie ukończył studia w zakresie automatyki i robotyki. W 2017 roku obronił w IPPT PAN z wyróżnieniem rozprawę doktorską poświęconą klasyfikacji nowotworów piersi na podstawie ultrasonografii ilościowej i technik uczenia maszynowego. W czasie studiów doktoranckich odbył staże naukowe na Uniwersytecie we Florencji i na Uniwersytecie Erazma w Rotterdamie. Po obronie odbył staż podoktorski na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego. Aktualnie dr Byra jest adiunktem w Zakładzie Ultradźwięków IPPT PAN, gdzie zajmuje się zastosowaniami uczenia maszynowego w obrazowaniu ultrasonograficznym. Jego główne zainteresowania obejmują rozwój nowych metod głębokiego uczenia mających poprawić diagnostykę ultrasonograficzną, przede wszystkim w kontekście charakteryzacji nowotworów piersi i patologii wątroby. Inne tematy obejmują rekonstrukcję i poprawę jakości obrazów ultrasonograficznych za pomocą metod uczenia maszynowego, oraz opracowanie nowych technik pozwalających skuteczniej trenować i interpretować sposób działania sieci neuronowych.

Dr Byra jest współautorem przeszło 40 prac naukowych, miał okazję pracować w szeregu projektów finansowych zarówno przez polskie jak i amerykańskie instytucje. Wyniki swojej pracy naukowej prezentował na najważniejszych konferencjach związanych z analizą danych medycznych. Służył jako recenzent dla przeszło 20 czasopism ze swojej dziedziny. Dr Byra również aktywnie współpracuje zarówno z naukowcami z Polski jak i z zagranicy (USA, Wielka Brytania, Hiszpania, Japonia).

Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się w gmachu MEiN i wzięli w niej udział przedstawiciele stypendystów. Lista wszystkich stypendystów znajduje się pod linkiem www. Oprócz dra Michała Byry na liście można znaleźć też dra Pawła Żuka, wieloletniego, pracownika Instytutu, obecnie w IChF PAN

Poniżej zdjęcie z uroczystości.

uroczystość wręczenia stypendiów

Źródło: MEiN

Nagranie z uroczystości można obejrzeć na YT: www
Podziel się artykułem:
Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2021