Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Szczegóły projektu badawczego

Tytuł projektu:
Repozytorium cyfrowe instytutów naukowych

Umowa:
POIG.02.03.00-043/10

Czas realizacji:
2010-03-02 / 2014-06-30

Konsorcjum:
Uczestnik konsorcjum - partner

Sponsor:
NCBiR

Typ:
POIG

Konkurs:
Działanie 2.3

Lista wykonawców:
1.   Maja Brzozowska
2.   mgr Izabela Dolińska
3.   Hanna Gutowska
4.   Monika Kalińska
5.   dr inż. Maciej Kowalczyk
6.   prof. dr hab. Tomasz Kowalewski
7.   dr Bogusława Lewandowska-Gruszka
8.   mgr inż. Piotr Matejek
9.   mgr Monika Milewska
10.   mgr Joanna Osiecka
11.   Agnieszka Sokalska
12.   mgr Elżbieta Zadrużna
13.   mgr Natalia Zalewska
14.   Łukasz Zawitkowski
  kierownik

Streszczenie:
Projekt Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych (RCIN) miał na celu utworzenie i rozbudowę biblioteki cyfrowej o nazwie Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych (RCIN). Biblioteka RCIN udostępnia użytkownikom Internetu cyfrową wersję recenzowanych publikacji naukowych oraz innych dokumentów drukowanych pochodzących ze zbiorów bibliotecznych 16 polskich instytutów naukowych z terenu Warszawy, Krakowa i Białowieży, w tym Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk. Na platformie RCIN zaprezentowano publikacje współczesne oraz archiwalne stanowiące dorobek naukowy obecnych i byłych pracowników instytutów naukowych-partnerów Projektu RCIN. Poza recenzowanymi monografiami oraz publikacjami w czasopismach i książkach w bibliotece RCIN odnaleźć można również manuskrypty, starodruki, mapy, kartoteki i fiszki opisujące zbiory archiwalne, mikrofilmy, fotografie oraz dokumenty dźwiękowe. Za pośrednictwem platformy RCIN Biblioteka Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN może zaproponować już nie tylko swoim uprawnionym czytelnikom, lecz również wszystkim użytkownikom Internetu dostęp do zdigitalizowanych monografii i artykułów naukowych. Udostępnione w bazie RCIN publikacje specjalistyczne pochodzące ze zbiorów Biblioteki IPPT PAN, obejmują głównie tematykę z zakresu nowoczesnych technologii, biotechnologii, biologii matematycznej i biomedycyny. Biblioteczne zasoby elektroniczne IPPT PAN, zdeponowane i udostępnione w bazie RCIN, połączono w kolekcje: 1) kolekcję książek obejmującą wyselekcjonowane pozycje wydawnicze IPPT PAN; 2) kolekcję periodyków opublikowanych w IPPT PAN, w tym czasopisma z tzw. "Listy Filadelfijskiej"; 3) kolekcję manuskryptów prac doktorskich pracowników IPPT PAN. Zdigitalizowane prace naukowe udostępnione zostały w bibliotece RCIN w całości, z zachowaniem ich oryginalnego wyglądu oraz z możliwością rozpoznawania i przeszukiwania udostępnionego elektronicznie tekstu. W wyniku realizacji zadań Projektu RCIN dokonano konsolidacji i modernizacji infrastruktury naukowo-badawczej i informatycznej instytutów naukowych-partnerów Projektu RCIN, jak również umożliwiono długoterminową cyfrową archiwizację otrzymanych w wyniku skanowania cyfrowych kopii dokumentów, tzw. "plików matek".

Obszar, dziedziny i dyscypliny naukowe:
1.1.2:  obszar nauk humanistycznych, dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina - bibliologia i informatologia

Lista monografii:

Wdrożenie:
W wyniku wykonania wyznaczonych zadań w Projekcie Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowch (RCIN) polscy i zagraniczni użytkownicy Internetu otrzymali bibliotekę cyfrową, której zasoby elektroniczne obejmują zrecenzowane publikacje naukowe oraz inne druki biblioteczne z obszaru różnych dziedzin i dyscyplin naukowych, jakie zostały zgromadzone w specjalistycznych bibliotekach naukowych 16 partnerów instytucjonalnych Projektu RCIN. Bibliotekę cyfrową RCIN oparto ma oprogramowaniu dLibra. Wykorzystane oprogramowanie informatyczne umożliwiło zrealizowanie zadania projektowego biblioteki RCIN przechowania i udostępnienia zarówno metadanych obiektów cyfrowych zapisanych w międzynarodowym standardzie Dublin Core, jak również dokumentów cyfrowych w ogólnie przyjętych formatach dostosowanych do rodzaju publikacji (np. PDF, DjVu, MP3). Zastosowane oprogramowanie i przyjęte standardy przygotowania plików prezentacyjnych pozwalają na indeksowanie zasobów biblioteki cyfrowej RCIN przez wyszukiwarki internetowe oraz na zintegrowanie bazy RCIN-u z innymi bibliotekami cyfrowymi i katalogami bibliotek naukowych polskich i zagranicznych, w tym z katalogiem WorldCAT. Informacja o zasobach biblioteki RCIN jest w ten sposób dostępna dla szerokiego grona użytkowników światowej infostrady, a zarządzający informacją naukową w poszczególnych ośrodkach akademickich i naukowych z łatwością mogą włączyć ją do swoich instytucjonalnych systemów informacji naukowej.

Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024