Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Partnerzy

dr A. Kucaba-Piętal

Rzeszów University of Technology (PL)

Doktorat
1985-07-05 Wpływ ograniczenia obszaru na wielkości hydrodynamiczne wybranych brył w modelu Stokesa  (Politechnika Rzeszowska)
promotor -- prof. dr hab. inż. Władysław Fiszdon, IPPT PAN
 

Ostatnie publikacje
1.  Kucaba-Piętal A., Walenta Z.A., Peradzyński Z., Molecular dynamics computer simulation of water flows in nanochannels, BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES: TECHNICAL SCIENCES, ISSN: 0239-7528, Vol.57, No.1, pp.55-61, 2009

Streszczenie:
The work presents the results of the simulations of water flows through narrow channels (Poiseuille flows) performed using the molecular dynamics method, for two different channel widths (equal to 5 and 10 diameters of the water molecule) and for two different materials of the channel walls (copper and quartz).
In the simulations, physical properties of the materials and their electrostatic interactions were considered. The obtained results are compared with the analytical solutions for a micropolar fluid flow taking account of the experimentally obtained rheological constants of water.

Słowa kluczowe:
nanoflows, micropolar fluid, molecular dynamics simulation, nanochannels

Afiliacje autorów:
Kucaba-Piętal A. - Rzeszów University of Technology (PL)
Walenta Z.A. - IPPT PAN
Peradzyński Z. - IPPT PAN
9p.
2.  Walenta Z.A., Kucaba-Piętal A., Peradzyński Z., Fluid Flows in narrow channels, JOURNAL OF TECHNICAL PHYSICS, ISSN: 0324-8313, Vol.50, pp.65-70, 20096p.
3.  Kucaba-Piętal A., Ustalony roboczy opływ torusa w przybliżeniu Stokesa, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.28, pp.1-32, 1981

Abstrakty konferencyjne
1.  Kmiotek M., Kucaba-Piętal A., Błoński S., Garstecki P., Jak kształt i geometria przeszkody umieszczonej na ściance mikrokanału zmieniają przepływ?, III National Conference of Nano and Micromechanics, 2012-07-04/07-06, Warszawa (PL), pp.133-134, 2012

Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2021