Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Partnerzy

Agnieszka Skoczylas

National Institute of Geriatrics, Rheumatology and Rehabilitation (PL)

Ostatnie publikacje
1.  Buda N., Kosiak W., Wełnicki M., Skoczylas A., Olszewski R., Piotrkowski J., Skoczyński Sz., Radzikowska E., Jassem E., Grabczak E.M., Kwaśniewicz P., Mathis G., Toma T.P., Recommendations for lung ultrasound in internal medicine, Diagnostics, ISSN: 2075-4418, DOI: 10.3390/diagnostics10080597, Vol.10, No.8, pp.597-1-25, 2020

Streszczenie:
Agrowing amount of evidence prompts us to update the first version of recommendations for lung ultrasound in internal medicine (POLLUS-IM) that was published in 2018. The recommendations were established in everal stages, consisting of: literature review, assessment of literature data quality (with the application of QUADAS, QUADAS-2 and GRADE criteria) and expert evaluation carried out consistently with the modified Delphi method (three rounds of on-line discussions, followed by a secret ballot by the panel of experts after each completed discussion). Publications to be analyzed were selected from the following databases: Pubmed, Medline, OVID, and Embase. New reports published as of October 2019 were added to the existing POLLUS-IM database used for the original publication of 2018. Altogether, 528 publications were systematically reviewed, including 253 new reports published between September 2017 and October 2019. The new recommendations concern the following conditions and issues: pneumonia, heart failure, monitoring dialyzed patients' hydration status, assessment of pleural effusion, pulmonary embolism and diaphragm function assessment. POLLUS-IM 2020 recommendations were established primarily for clinicians who utilize lung ultrasound in their everyday clinical work.

Słowa kluczowe:
lung ultrasound, chest ultrasound, internal medicine, recommendations

Afiliacje autorów:
Buda N. - Medical University of Gdansk (PL)
Kosiak W. - Medical University of Gdansk (PL)
Wełnicki M. - Medical University of Warsaw (PL)
Skoczylas A. - National Institute of Geriatrics, Rheumatology and Rehabilitation (PL)
Olszewski R. - IPPT PAN
Piotrkowski J. - Oncology Centre in Olsztyn (PL)
Skoczyński Sz. - Medical University of Silesia (PL)
Radzikowska E. - Medical University of Gdansk (PL)
Jassem E. - Medical University of Gdansk (PL)
Grabczak E.M. - Medical University of Warsaw (PL)
Kwaśniewicz P. - inna afiliacja
Mathis G. - inna afiliacja
Toma T.P. - inna afiliacja
70p.
2.  Stasiakiewicz P., Dobrowolski A.P., Olszewski R., Gałązka-Świderek N., Targowski T., Skoczylas A., Majka K., Lejkowski W., Klasyfikacja szmerów oddechowych – badania pilotażowe, ELEKTRONIKA - KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, ISSN: 0033-2089, DOI: 10.15199/13.2019.2.1, Vol.2, pp.4-12, 2019

Streszczenie:
Układ oddechowy pacjenta jest początkowo diagnozowany przy zastosowaniu stetoskopu. Osłuchowa interpretacja zjawisk fizycznych jest skomplikowana i wymaga od lekarza doświadczenia oraz predyspozycji. W niniejszym artykule zaprezentowano system pomiarowy i oprogramowanie badawcze, a także proces generacji cech dystynktywnych szmerów oddechowych różnicujących przypadki chorobowe od zdrowych. Wybrane reprezentacje stanowią obiecującą podstawę do opracowania systemu klasyfikującego wspierającego proces diagnostyczny

Słowa kluczowe:
szmery oddechowe, klasyfikacja, cyfrowe przetwarzanie sygnałów

Afiliacje autorów:
Stasiakiewicz P. - Military University of Technology (PL)
Dobrowolski A.P. - Military University of Technology (PL)
Olszewski R. - IPPT PAN
Gałązka-Świderek N. - Regional Hospital (PL)
Targowski T. - National Institute of Geriatrics, Rheumatology and Rehabilitation (PL)
Skoczylas A. - National Institute of Geriatrics, Rheumatology and Rehabilitation (PL)
Majka K. - Military Medical Institute (PL)
Lejkowski W. - Centralny Wojskowy Ośrodek Metrologii (PL)
3.  Buda N., Kosiak W., Radzikowska E., Olszewski R., Jassem E., Grabczak E.M., Pomiecko A., Piotrkowski J., Piskunowicz M., Sołtysiak M., Skoczyński S., Jaczewski G., Odrowska J., Skoczylas A., Wełnicki M., Wiśniewski J., Zamojska A., Polish recommendations for lung ultrasound in internal medicine (POLLUS-IM), Journal of Ultrasonography, ISSN: 2084-8404, DOI: 10.15557/JoU.2018.0030, Vol.18, pp.198-206, 2018

Streszczenie:
The aim of this study was to establish recommendations for the use of lung ultrasound in internal medicine, based on reliable data and expert opinions.
Methods: The bibliography from the databases (Pubmed, Medline, OVID, Embase) has been fully reviewed up to August 2017. Members of the expert group assessed the credibility of the literature
data. Then, in three rounds, a discussion was held on individual recommendations (in accordance with the Delphi procedure) followed by secret voting. Results: Thirty-eight recommendations for the use of lung ultrasound in internal medicine were established as well as discussed and subjected to secret voting in three rounds. The first 31 recommendations concerned the use of ultrasound in the diagnosis of the following conditions: pneumothorax, pulmonary consolidation, pneumonia, atelectasis, pulmonary embolism, malignant neoplastic lesions, interstitial lung lesions, cardiogenic pulmonary edema, interstitial lung diseases with fibrosis, dyspnea, pleural pain and acute cough. Furthermore, seven additional statements were made regarding the technical conditions of lung ultrasound examination and the need for training in the basics of lung ultrasound in a group of doctors during their specialization programs and medical students. The panel of experts established a consensus on all 38 recommendations.

Afiliacje autorów:
Buda N. - Medical University of Gdansk (PL)
Kosiak W. - Medical University of Gdansk (PL)
Radzikowska E. - Medical University of Gdansk (PL)
Olszewski R. - IPPT PAN
Jassem E. - Medical University of Gdansk (PL)
Grabczak E.M. - Medical University of Warsaw (PL)
Pomiecko A. - University Clinical Centre in Gdansk (PL)
Piotrkowski J. - Oncology Centre in Olsztyn (PL)
Piskunowicz M. - Medical University of Gdansk (PL)
Sołtysiak M. - inna afiliacja
Skoczyński S. - Medical University of Silesia (PL)
Jaczewski G. - Medical University of Warsaw (PL)
Odrowska J. - Folk-Med (PL)
Skoczylas A. - National Institute of Geriatrics, Rheumatology and Rehabilitation (PL)
Wełnicki M. - Medical University of Warsaw (PL)
Wiśniewski J. - University Clinical Centre in Gdansk (PL)
Zamojska A. - University of Gdansk (PL)
10p.

Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024