Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Partnerzy

Andrzej Ossowski


Ostatnie publikacje
1.  Knor G., Glinicki M.A., Holnicki-Szulc J., Ossowski A., Ranachowski Z., Influence of calcareous fly ash on the temperature of concrete in massive elements during the first 72 hours of hardening, Roads and Bridges - Drogi i Mosty, ISSN: 1643-1618, DOI: 10.7409/rabdim.013.009, Vol.12, No.1, pp.113-126, 2013

Streszczenie:
As a measure to avoid thermally induced cracking in massive concrete, mineral admixtures are often added as a substitute for a certain portion of cement. This paper presents the results of testing in course of which the temperature was measured during hardening of concrete mixtures produced with addition of calcareous fly ash obtained from the Power Station in Bełchatów, Poland. The investigation covered 76 concrete mixtures produced with three different aggregates and diverse binder content. In the experimental part of the research, the thermal parameters of hardening concrete were determined with a specially developed method in which the mixture was placed in a one-dimensional mould which allowed for unrestrained flow of heat in one direction. The results of testing were used to assess the influence of the respective ingredients, in particular calcareous fly ash, on the rate of rise of the fresh concrete temperature, on the time of occurrence of the maximum temperature and on the temperature gradients. Finally, a formula for calculating the specific heat of hydration depending on the mixture composition was proposed.

Słowa kluczowe:
high calcium fly ash, fresh concrete temperature, heat of hydration, massive concrete, multicomponent cement, temperature gradient

Afiliacje autorów:
Knor G. - IPPT PAN
Glinicki M.A. - IPPT PAN
Holnicki-Szulc J. - IPPT PAN
Ossowski A. - IPPT PAN
Ranachowski Z. - IPPT PAN
4p.
2.  Ossowski A., The impact response of an airplane pneumatic suspension, VIBRATIONS IN PHYSICAL SYSTEMS, ISSN: 0860-6897, Vol.23, pp.315-320, 2008
3.  Ossowski A., The dynamic response of an elastic background under undetermined variable loads, VIBRATIONS IN PHYSICAL SYSTEMS, ISSN: 0860-6897, Vol.23, pp.309-314, 2008
4.  Smirnowa J., Ossowski A., A method for optimising absorptive configurations in classrooms, ACTA ACUSTICA UNITED WITH ACUSTICA, ISSN: 1610-1928, Vol.91, No.1, pp.103-109, 2005
5.  Ossowski A., Stability of an elastic column subjected to non-stationary compressive loads, ENGINEERING TRANSACTIONS (ROZPRAWY INŻYNIERSKIE), ISSN: 0867-888X, Vol.53, No.3, pp.335-343, 2005
6.  Ossowski A., Zastosowanie sieci neuronowych do stabilizacji układów dynamicznych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.32, pp.1-64, 1992

Lista ostatnich monografii
1. 
Ossowski A., Analiza jakościowa w zagadnieniach dynamiki i sterowania układów mechatronicznych, IPPT PAN, pp.1-314, 2007

Lista rozdziałów w ostatnich monografiach
1. 
Ossowski A., Dąbrowski M., Glinicki M.A., Ranachowski Z., XIX Konferencja Popioły z  Energetyki, 24-26 października 2012, rozdział: Właściwości termiczne twardniejących betonów z wieloskładnikowych cementów z dodatkiem popiołu lotnego wapiennego z Elektrowni Bełchatów, Ekotech, Szczecin, pp.69-80, 2012

Patenty
Numer/data zgłoszenia patentowego
Ogłoszenie o zgłoszeniu patentowym
Twórcy
Tytuł
Kraj i Nazwa uprawnionego z patentu
Numer patentu
Ogłoszenie o udzieleniu patentu
pdf
399026
2012-04-27
BUP 22/2013
2013-10-28
Ranachowski Z., Glinicki M.A., Knor G., Dębowski T., Ossowski A.
Sposób trzydobowego pomiaru ciepła twardnienia betonów i urządzenie do trzydobowego pomiaru ciepła twardnienia betonów
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
220335
WUP 10/2015
2015-10-30Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024