Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Partnerzy

Ashis Mallick

Indian Institute of Technology (IN)

Lista rozdziałów w ostatnich monografiach
1. 
Kujur M.S., Dubey V.P., Mallick A., Gupta M., Materials Science and Materials Engineering, rozdział: Tensile Characteristics of Metal Matrix Composites, Elsevier, pp.298-312, 2021
2. 
Prakash Dubey V., Kopeć M., Mallick A., Kowalewski Z.L., MATERIAŁY I TECHNOLOGIE XXI WIEKU, rozdział: The effect of enhanced solid solubility on the microstructure and the mechanical properties in Al-Cr solid solution by powder metallurgy process, Politechnika Śląska, pp.59-64, 2021

Abstrakty konferencyjne
1.  Dubey V.P., Kopeć M., Mallick A., Kowalewski Z.L., An effect of enhanced solid solubility on the microstructure and mechanical properties of Al-Cr solid solution by powder metallurgy process, Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa Materiały i Technologie XXI wieku, 2021-05-28/05-28, Gliwice (PL), pp.1, 2021

Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2021