Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Partnerzy

Bernd Rockstroh

GMH Prüftechnik GmbH (DE)

Ostatnie publikacje
1.  Żurek Z.H., Dobmann G., Rockstroh B., Kukla D., Diagnostyka stanu technicznego i badania nieniszczące dla energetyki, NAPĘDY I STEROWANIE, ISSN: 1507-7764, Vol.5, pp.94-100, 2018

Streszczenie:
Stal martenzytyczna P91 należy do grupy stali stosowanych w energetyce. Komponenty maszyn i wyposażenie wykorzystujące stale z tej grupy (K18 - P 265 i 13 HMF) są użytkowane w eksploatacji przy podwyższonych temperaturach. Stale te są narażone na obciążenia zmęczeniowe cieplne, przyspieszoną korozję, pełzanie dynamiczne i relaksację powodowane procesami zmęczeniowymi. Trudne warunki eksploatacji (temperatura, ciśnienie) wywierają różny wpływ na proces zmian ich parametrów fizycznych. W przypadku większości stali stosowanych w energetyce magneto-indukcyjny pomiar właściwości fizycznych jest dogodną techniką badania próbek, a nawet przy ciągłym diagnozowaniu wycinka instalacji (SHM). Artykuł prezentuje wyniki badań przeprowadzonych dla próbek stalowych P91, P265 i 13 HMF oraz proponuje niskokosztowe rozwiązanie badań nieniszczących (NDT) i monitoringu eksploatacyjnego.

Słowa kluczowe:
SHM monitoring strukturalny, NDT badania nieniszczące

Afiliacje autorów:
Żurek Z.H. - Silesian University of Technology (PL)
Dobmann G. - Universität des Saarlandes (DE)
Rockstroh B. - GMH Prüftechnik GmbH (DE)
Kukla D. - IPPT PAN
5p.
2.  Żurek Z.H., Dobmann G., Rockstroh B., Kukla D., Diagnostyka eksploatacyjna stali w energetyce, ZESZYTY PROBLEMOWE - MASZYNY ELEKTRYCZNE, ISSN: 0239-3646, Vol.109, No.1, pp.169-176, 2016

Streszczenie:
Stal martenzytyczna P91 należy do grupy stali stosowanych w energetyce. Komponenty maszyn i wyposażenie wykorzystujące stale z tej grupy (K18 - P 265 i 13 HMF) są użytkowane w eksploatacji przy podwyższonych temperaturach. Stale te są narażone na obciążenia zmęczeniowe cieplne, przyspieszoną korozję, pełzanie dynamiczne i relaksację powodowane procesami zmęczeniowymi. Trudne warunki eksploatacji (temperatura, ciśnienie) wywierają różny wpływ na proces zmian ich parametrów fizycznych. W przypadku większości stali stosowanych w energetyce, magneto-indukcyjny pomiar właściwości fizycznych jest dogodną techniką badania próbek, a nawet przy ciągłym diagnozowaniu wycinka instalacji. Artykuł prezentuje wyniki badań przeprowadzonych dla próbek stalowych P91, P265 i 13 HMF oraz proponuje niskokosztowe rozwiązanie monitoringu eksploatacyjnego.

Słowa kluczowe:
Badania nieniszczące NDT, badania nieniszczące NDE, detekcja zmęczenia, prądy wirowe

Afiliacje autorów:
Żurek Z.H. - Silesian University of Technology (PL)
Dobmann G. - Universität des Saarlandes (DE)
Rockstroh B. - GMH Prüftechnik GmbH (DE)
Kukla D. - IPPT PAN
7p.

Prace konferencyjne
1.  Żurek Z.H., Dobmann G., Rockstroh B., Kukla D., Examination of service life of power system components made of P91 steel (X10CrMoVNb9-1) using impedance spectroscopy and magnetic resonance technique, WCNDT, 19th World Conference on Non-Destructive Testing, 2016-06-13/06-17, Munich (DE), No.Tu.2.F.1, pp.1-9, 2016

Streszczenie:
The martensitic steel P91 belongs to the group of steels used in power plants. Machine components and equipment constructed with steels from the group (15HM -13CrMo44 (DIN) and 13HMF) are utilized in service at increased temperatures. Such steels are exposed to thermal fatigue loads, accelerated corrosion, dynamic creep and relaxation (ratcheting) due to tension fatigue. The harsh operation conditions (temperature, pressure) have diverse influence on the evolution process of their physical parameters. In case of most steels used in power plants the magneto – inductive measurement of properties is a convenient technique for testing samples when continuosly applied. The paper presents results of tests performed on P91, 15HM and 13 HMF steel samples. A low cost service life monitoring is proposed.

Afiliacje autorów:
Żurek Z.H. - Silesian University of Technology (PL)
Dobmann G. - Universität des Saarlandes (DE)
Rockstroh B. - GMH Prüftechnik GmbH (DE)
Kukla D. - IPPT PAN

Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2021