Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Partnerzy

J. Bertrand


Ostatnie publikacje
1.  Ranachowski P., Rejmund F., Bertrand J., Badania procesów starzeniowych w krystobalitowej porcelanie izolatorów długopniowych, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, ISSN: 0033-2097, Vol.83, No.6, pp.88-94, 2007
2.  Ranachowski P., Rejmund F., Bertrand J., Ocena odporności izolatorów z porcelany krystobalitowej rodzaju 112 na procesy degradacji starzeniowej, ENERGETYKA, PROBLEMY ENERGETYKI I GOSPODARKI PALIWOWO-ENERGETYCZNEJ, ISSN: 0013-7294, Vol.XII, pp.102-105, 2007
3.  Bertrand J., Librant Z., Ranachowski J., Uwarunkowania eksploatacyjne i dobór tworzyw ceramicznych dla kranów czerpalnych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.56, pp.1-57, 1988

Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024