Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Partnerzy

K. Klemm


Ostatnie publikacje
1.  Jędrzejuk H., Klemm K., Marks W., Multicriteria optimization of buildings arrangement based on wind criteria, ARCHIVES OF CIVIL ENGINEERING, ISSN: 1230-2945, Vol.LIV, No.4, pp.751-767, 2008
2.  Klemm K., Jędrzejuk H., Marks W., Optymalizacja usytuowania trzech budynków na podstawie kryteriów wiatrowych, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, SERIA: BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, ISSN: 0209-2646, Vol.40, pp.255-262, 2006
3.  Jedrzejuk H., Klemm K., Marks W., Optymalizacja struktury zabudowy osiedli mieszkaniowych, Czasopismo Techniczne. Mechanika, ISSN: 1897-6328, Vol.5B, pp.227-234, 2006

Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024