Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Partnerzy

K. Urbaniec


Lista rozdziałów w ostatnich monografiach
1. 
Alabrudziński S., Ekiel-Jeżewska M.L., Kowalewski T.A., Urbaniec K., Wybrane zagadnienia mechaniki w budowie urządzeń technicznych, rozdział: Badania eksperymentalne i interpretacja teoretyczna oddziaływań hydrodynamicznych grupy czastek kulistych opadajacych w lepkiej cieczy, Instytut Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, pp.7-21, 2008

Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024