Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Partnerzy

Krzysztof Durka

Politechnika Warszawska (PL)

Abstrakty konferencyjne
1.  Kuklewska A., Wrochna K., Marek-Urban P.H., Zaszczyńska A., Sajkiewicz P., Durka K., Materiały polimerowe uzyskane na drodze elektroprzędzenia o właściwościach fotouczulających, 65 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 2023-09-18/09-22, Toruń (PL), pp.450, 2023
2.  Wrochna K., Kuklewska A., Marek-Urban P.H., Zaszczyńska A., Sajkiewicz P., Durka K., Fotoaktywne włókniny generujące reaktywne formy tlenu do oczyszczania wody i fotoinaktywacji mikroorganizmów, 65 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 2023-09-18/09-22, Toruń (PL), pp.58, 2023
3.  Marek-Urban P.H., Kuklewska A., Zaszczyńska A., Sajkiewicz P., Durka K., Materiały polimerowe zawierające kompleksy boroorganiczne do zastosowań w fotokatalizie heterofazowej, VII Ogólnopolskie Seminarium Postępy w Chemii Boru, 2022-05-03/05-05, Radziejowice (PL), pp.12, 2022

Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024