Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Partnerzy

M. Rak


Ostatnie publikacje
1.  Zieliński T.G., Rak M., Acoustic absorption of foams coated with MR fluid under the influence of magnetic field, JOURNAL OF INTELLIGENT MATERIAL SYSTEMS AND STRUCTURES, ISSN: 1045-389X, DOI: 10.1177/1045389X09355017, Vol.21, pp.125-131, 2010

Streszczenie:
The article presents results of the acoustic measurements on open-cell porous media coated with a magnetorheological (MR) fluid. Sound absorption of polyurethane foams of different, single and dual porosity was tested in the impedance tube. The measurements were conducted in three stages using clean samples, the same samples moistened with MR fluid, and finally, exposing the MR fluid-coated samples to a constant magnetic field. The transfer function method was employed to determine the acoustic absorption coefficient. Two significant, controllable effects were observed in the curve illustrating the variation of the acoustic absorption coefficient with frequency, especially, for the foams of dual porosity. Namely, relative to the field-free conditions, or to the clean foams, the most substantial peak in the absorption curve could be shifted by applying a magnetic field. Moreover, a resulting significant increase in acoustic absorption yields, in a wide frequency range directly behind the peak.

Słowa kluczowe:
Magnetorheological foams, Acoustic absorption, Adaptive sound insulator, Dual-porosity foams

Afiliacje autorów:
Zieliński T.G. - IPPT PAN
Rak M. - inna afiliacja
27p.

Prace konferencyjne
1.  Motylewski J., Pawłowski P., Rak M., Zieliński T.G., Identyfikacja źródeł aktywności wibroakustycznej maszyn metodą kształtowania wiązki sygnału (beamforming), XXXVII Ogólnopolskie Sympozjum Diagnostyka Maszyn, 2010-03-08/03-13, Wisła (PL), pp.1-8, 2010

Streszczenie:
W zagadnieniach identyfikacji i lokalizacji źródeł aktywności wibroakustycznej maszyn, istotnym problemem jest wizualizacja pól rozkładu wielkości akustycznych na wybranych powierzchniach oraz określenie udziału poszczególnych źródeł w bilansie energetycznym sygnału wibroakustycznego maszyny.
Stosowane w wibroakustyce metody formowania wiązki (beamforming) polegają na przestrzenno-czasowym przetwarzaniu sygnału rejestrowanego przez matrycę mikrofonową. Identyfikacja źródła odbywa się poprzez analizę zależności amplitudowo-fazowych sygnałów akustycznych padających na poszczególne przetworniki matrycy. Ponieważ z metodologicznego punktu widzenia interesujące jest określenie możliwości zastosowania metody kształtowania wiązki w przypadku złożonych urządzeń posiadających źródła o małej aktywności wibroakustycznej, obiektem wstępnych prac był zasilacz hydrauliczny typu Silentflo firmy MTS. Rezultaty otrzymane w wyniku przeprowadzonych badań w pełni potwierdzają zalety metody beamformingu w określeniu lokalizacji i identyfikacji źródeł aktywności wibroakustycznej maszyn.

Słowa kluczowe:
Wibroakustyka, Lokalizacja źródeł akustycznych, Beamforming

Afiliacje autorów:
Motylewski J. - IPPT PAN
Pawłowski P. - IPPT PAN
Rak M. - inna afiliacja
Zieliński T.G. - IPPT PAN

Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024