Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Partnerzy

P. SzeptyńskiOstatnie publikacje
1.  Szeptyński P., Nowak M., Qualitative analysis of the influence of the non-linear material characteristics of flexible adhesive on the performance of lap joints, COMPOSITE STRUCTURES, ISSN: 0263-8223, DOI: 10.1016/j.compstruct.2020.113539, Vol.260, pp.113539-1-11, 2021

Streszczenie:
This paper discusses the issue of a lap joint in the form of a thin film attached to a rigid base with the use of a layer of flexible adhesive exhibiting a non-linear constitutive relation between shear stress and distortional strain, which is approximated by the second-order power law. Similarity theory is used to perform a qualitative analysis of the influence of magnitude of non-linearity on the performance of the system. The introduced similarity numbers are proposed to be used in formulation of simple design tools. The analysis is performed by solving the derived governing equations for characteristic cases in a numerical way combining the fourth-order Runge-Kutta algorithm and iterative shooting ruled by a steepest descent method. The results are compared with the results of the plane stress finite element analysis. It can be observed that within considered models the influence of the material non-linearity is of minor importance and in some cases it may be almost entirely surpassed by local effects resulting from boundary conditions. For relatively small load intensity it becomes negligibly small.

Słowa kluczowe:
flexible adhesives, non-linear elasticity, lap joint, strengthening films

Afiliacje autorów:
Szeptyński P. - inna afiliacja
Nowak M. - IPPT PAN
140p.
2.  Ostrowska-Maciejewska J., Szeptyński P., Pęcherski R.B., Mathematical foundations of limit criterion for anisotropic materials, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, ISSN: 1733-3490, DOI: 10.2478/amm-2013-0155, Vol.58, No.4, pp.1223-1235, 2013

Streszczenie:
In the paper a new proposition of limit state criteria for anisotropic solids exhibiting different strengths at tension and compression is presented. The proposition is based on the concept of energetically orthogonal decompositions of stress state introduced by Rychlewski. The concept of stress state dependent parameters describing the influence of certain stress modes on the total measure of material effort was firstly presented by Burzynski. The both concepts are reviewed in the paper. General formulation of a new limit criterion as well as its specification for certain elastic symmetries is given. It is compared with some of the other known limit criteria for anisotropic solids. General methodology of acquiring necessary data for the criterion specification is presented. The ideas of energetic and limit state orthogonality are discussed - their application in representation of the quadratic forms of energy and limit state criterion as a sum of square terms is shown

Słowa kluczowe:
anisotropy, strength hypothesis, material effort, yield condition, plastic potential, strength differential effect, elasticity, plasticity

Afiliacje autorów:
Ostrowska-Maciejewska J. - IPPT PAN
Szeptyński P. - inna afiliacja
Pęcherski R.B. - IPPT PAN
20p.
3.  Ostrowska-Maciejewska J., Pęcherski R.B., Szeptyński P., Limit Condition for Anisotropic Materials with Asymmetric Elastic Range, ENGINEERING TRANSACTIONS (ROZPRAWY INŻYNIERSKIE), ISSN: 0867-888X, Vol.60, No.2, pp.125-138, 2012

Streszczenie:
In the paper a new proposition of an energy-based hypothesis of material effort is introduced. It is based on the concept of influence functions introduced by Burzyński [3] and on the concept of decomposition of elastic energy density introduced by Rychlewski [18]. A new proposition enables description of a wide class of linearly elastic materials of arbitrary symmetry exhibiting strength differential effect.

Słowa kluczowe:
linear elasticity, anisotropy, material effort hypotheses, limit state criteria

Afiliacje autorów:
Ostrowska-Maciejewska J. - inna afiliacja
Pęcherski R.B. - IPPT PAN
Szeptyński P. - inna afiliacja
7p.
4.  Szeptyński P., Pęcherski R.B., Propozycja nowego kryterium plastyczności dla blach ortotropowych z uwzględnieniem asymetrii zakresu sprężystego, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, ISSN: 0035-9696, Vol.R57, No.4, pp.243-249, 2012

Streszczenie:
W artykule przedstawiono propozycję nowego kryterium plastyczności dla blach ortotropowych wykazujących różnicę wytrzymałości przy rozciąganiu i ściskaniu. Nowe kryterium bazuje na energetycznym warunku stanu granicznego dla materiałów anizotropowych zaproponowanym przez Rychlewskiego [2] i łączy się z wprowadzoną przez Burzyńskiego [3] koncepcją zależnych od charakteru stanu naprężenia funkcji określających udział poszczególnych składników rozkładu głównego gęstości energii sprężystej w całkowitej mierze wytężenia materiału. Podano specyfikację kryterium dla wszystkich płaskich symetrii sprężystych. Zaprezentowano ogólną metodę pozyskiwania danych niezbędnych do wyznaczenia parametrów kryterium na podstawie wyników prostych prób wytrzymałościowych - rozciągania, ściskania i ścinania. Wskazano na szczególne konsekwencje w opisie deformacji plastycznej blach w przypadku przyjęcia prawa płynięcia plastycznego stowarzyszonego z zaprezentowanym warunkiem plastyczności.

Słowa kluczowe:
blachy walcowane, anizotropia, asymetria zakresu sprężystego, kryterium plastyczności, hipotezy wytężenia

Afiliacje autorów:
Szeptyński P. - inna afiliacja
Pęcherski R.B. - IPPT PAN
7p.
5.  Pęcherski R.B., Szeptyński P., Nowak M., An extension of Burzyński hypothesis of material effort accounting for the third invariant of shear tensor, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, ISSN: 1733-3490, Vol.56, No.2, pp.503-508, 2011

Streszczenie:
The aim of the paper is to propose an extension of the Burzyński hypothesis of material effort to account for the influence of the third invariant of stress tensor deviator. In the proposed formulation the contribution of the density of elastic energy of distortion in material effort is controlled by Lode angle. The resulted yield condtion is analyzed and possible applications and comparison with the results known in the literature are discussed.

Słowa kluczowe:
Burzyński yield condition, strength differential effect, pressure sensitivity, Lode angle, third invariant of stress tensor deviator

Afiliacje autorów:
Pęcherski R.B. - IPPT PAN
Szeptyński P. - inna afiliacja
Nowak M. - IPPT PAN
20p.
6.  Nowak M., Ostrowska-Maciejewska J., Pęcherski R.B., Szeptyński P., Yield criterion accounting for the third invariant of stress tensor deviator. Part I. Proposition of the yield criterion based on the concept of influence functions, ENGINEERING TRANSACTIONS (ROZPRAWY INŻYNIERSKIE), ISSN: 0867-888X, Vol.59, No.4, pp.273-281, 2011

Streszczenie:
In the paper a new proposition of an energy-based hypothesis of material effort is introduced. It is based on the concept of influence functions introduced by Burzyński [3] and on the concept of decomposition of elastic energy density introduced by Rychlewski [18]. A new proposition enables description of a wide class of linearly elastic materials of arbitrary symmetry exhibiting strength differential effect.

Słowa kluczowe:
linear elasticity, anisotropy, material effort hypotheses, limit state criteria

Afiliacje autorów:
Nowak M. - IPPT PAN
Ostrowska-Maciejewska J. - inna afiliacja
Pęcherski R.B. - IPPT PAN
Szeptyński P. - inna afiliacja
7p.

Abstrakty konferencyjne
1.  Ostrowska-Maciejewska J., Pęcherski R.B., Szeptyński P., Matematyczne podstawy warunku granicznego dla materiałów anizotropowych, PLASMET/2012, VIII Seminarium Naukowe Zintegrowane Studia Podstaw Deformacji Plastycznej Metali, 2012-11-20/11-23, Łańcut (PL), pp.1-3, 2012
2.  Szeptyński P., Ostrowska-Maciejewska J., Pęcherski R.B., Extension of The Rychlewski Limit State Criterion Accounting For The Asymmetry of Elastic Range, SolMech 2012, 38th Solid Mechanics Conference, 2012-08-27/08-31, Warszawa (PL), pp.106-107, 2012

Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2021