Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Partnerzy

P. Trela


Lista rozdziałów w ostatnich monografiach
1. 
Mucha Z., Widłaszewski J., Gradoń R., Trela P., Inżynieria powierzchni. Wybrane zagadnienia., rozdział: Kształtowanie laserowe powłok o powierzchniach rozwijalnych, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Bogdan Antoszewski (Ed.), 1, pp.81-90, 2011

Patenty
Numer/data zgłoszenia patentowego
Ogłoszenie o zgłoszeniu patentowym
Twórcy
Tytuł
Kraj i Nazwa uprawnionego z patentu
Numer patentu
Ogłoszenie o udzieleniu patentu
pdf
394452
2011-04-05
BUP 22/2011
2011-10-24
Mucha Z., Widłaszewski J., Gradoń R., Trela P.
Sposób i układ do kształtowania laserowego płyt lub blach według zadanego kształtu powierzchni rozwijalnej o tworzących równoległych
PL, Politechnika Świętokrzyska, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
214214
WUP 06/2013
2013-06-28Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024