Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Partnerzy

Piotr Kapela

Instytut Techniki Budowlanej (PL)

Ostatnie publikacje
1.  Nawrot T., Kapela P., Postek E., Wrażliwość dźwigarów kratowych na imperfekcje, INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO, ISSN: 0021-0315, Vol.24, No.10, pp.361-362, 1990

Streszczenie:
Projektując hale przemysłowe przyjmuje się, że wszystkie dźwiga¬ry dachowe pracują w jednakowych warunkach, a więc ich układy statyczne są identyczne. Na tej podstawie wymiaruje się elementy konstrukcyjne, nie dostrzegając różnic wynikających z istnienia imperfekcji (odchyleń od założeń projektowych i wykonawczych), zarówno w samym materiale, jaki w układach statycznych oraz geometrii. Projektanci intuicyjnie wyczuwając, że te czynniki mają znaczenie, przeciwdziałają ich ujemnym skutkom, np. przez obniżenie stopnia wykorzystania naprężeń w prętach dźwigarów stalowych w granicach 70% . Dawniej takie postępowanie uzasadnione było tym, że ze względu na pracochłonność obliczeń rozpatrywano jeden układ statyczny, przy czym dokładność była stosunkowo niska. Obecnie, dzięki komputeryzacji istnieje możliwość szybkiego przeprowadzenia analiz, także z uwzględnieniem wpływu niektórych imperfekcji. W celu rozpoznania poruszonego problemu, podjęto próbę oszacowania znaczenia niektórych imperfekcji stwierdzonych w zrealizowanych halach i ujęcia wyników w postaci oceny wrażliwości konstrukcji na imperfekcje.

Słowa kluczowe:
konstrukcje stalowe, kratownice, węzły, błędy wykonania i montażu, imperfekcje, projektowanie

Afiliacje autorów:
Nawrot T. - inna afiliacja
Kapela P. - Instytut Techniki Budowlanej (PL)
Postek E. - IPPT PAN

Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024