Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Partnerzy

S. Owczarek


Ostatnie publikacje
1.  Owczarek S., Model gęstości energii promieniowania słonecznego na dowolną płaszczyznę. Identyfikacja dla Warszawy, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.28, pp.1-41, 1993
2.  Bzowska D., Laskowski L., Mioduszewska-Wysocka M., Owczarek S., Wpływ środowiska fizycznego otaczającego budynek na rozwiązania materiałowe, konstrukcyjne i przestrzenne, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.28, pp.1-154, 1990
3.  Owczarek S., Radło L., Program i przykłady aproksymacji za pomocą wielomianów zwykłych funkcji całkowalnych z kwadratem na odcinku (-1, +1), Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.35, pp.1-59, 1985
4.  Owczarek S., Wielomianowa postać rozwiązania zagadnień statystyki sprężystych tarcz prostokątnych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.17, pp.1-153, 1984
5.  Owczarek S., Rozwiązanie zagadnień brzegowych w tarczach prostokątnych metodą szeregów potęgowych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.34, pp.1-99, 1976
6.  Dzieniszewski W., Jendo S., Marks W., Owczarek S., Wasiutyński Z., O matematycznych metodach optymalizacji konstrukcji, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.50, pp.1-229, 1972
7.  Doroszkiewicz R.S., Lietz J., Owczarek S., Zastosowanie elastooptycznych badań modelowych do wyznaczania optymalnych kształtów konstrukcji płaskich, Mechanika Teoretyczna i Stosowana, ISSN: 0079-3701, Vol.10, No.4, pp.525-544, 1972

Streszczenie:
The problem of determination of shapes of plane structures satisfying the condition of constant boundary stresses is formulated in the paper. Survey of relevant literature on this subject is given. Moreover, an experimental method consisting in improving the initial model by adding or substracting some material is presented in a more detailed manner. The displacement of the boundary calculated on the basis of photoelastic investigations and an approximate value of the stress gradient give the new improved shape of the model. This procedure may be repeated as long as the uniform boundary stress is obtained. The method described is illustrated on the example of determination of the transition line between a column and a beam.

Afiliacje autorów:
Doroszkiewicz R.S. - IPPT PAN
Lietz J. - IPPT PAN
Owczarek S. - inna afiliacja
8.  Owczarek S., Stan naprężeń obrzeża odkształconego w zakresie sprężystym, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.24, pp.1-23, 1969

Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024