Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Partnerzy

S. Tofil


Ostatnie publikacje
1.  Banak R., Mościcki T., Tofil S., Hoffman J., Antoszewski B., Laser Welding of a Spark Plug Electrode: Modelling the Problem of Metals with Disparate Melting Points, LASERS in ENGINEERING, ISSN: 0898-1507, Vol.38, No.3-6, pp.267-281, 2017

Streszczenie:
The numerical model of laser welding is presented. The time dependent set of equations describing heating, melting and solidification is solved using ANSYS-Fluent package and adopted to the problem using the external user-defined functions. The developed model is used for investigation of laser welding of Ir pad with spark plug electrode made of Ni. These spark plugs are key parts of industrial internal combustion engines using biogas as fuel. Problems in welding arise from significant difference of melting points of both metals; moreover, the boiling point of Ni is close to melting point of Ir. Theoretical model of the welding process is a useful and cost lowering tool providing guidance for selection of parameters and reducing significantly number of expensive and time consuming experiments

Słowa kluczowe:
Nd:YAG laser, iridium, Ir, nickel, Ni, spark plug, laser welding, numerical model, dissimilar metals welding, temperature dependent material properties

Afiliacje autorów:
Banak R. - Kielce University of Technology (PL)
Mościcki T. - IPPT PAN
Tofil S. - inna afiliacja
Hoffman J. - IPPT PAN
Antoszewski B. - Kielce University of Technology (PL)
15p.

Lista rozdziałów w ostatnich monografiach
1. 
Banak R., Mościcki T., Tofil S., Antoszewski B., Wybrane Problemy w Mechatronice i Inżynierii Materiałowej, MONOGRAFIE, STUDIA, ROZPRAWY, rozdział: Wpływ parametrów spawania laserowego na właściwości złącza Ni-Pt w świecach zapłonowych w silnikach na biopaliwo, Politechnika Świętokrzyska, Kielce, pp.22-33, 2016

Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024