Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Partnerzy

T. Sobolewski


Ostatnie publikacje
1.  Szymczak T., Brodecki A., Sobolewski T., Laboratoryjna ocena stanu technicznego komponentów do pojazdów samochodowych, Przegląd Techniczny, ISSN: 0137-8783, Vol.7, pp.16-18, 2021

Streszczenie:
W pracy zamieszczono szczegóły prowadzenia badań stanowiskowych wybranych podzespołów do pojazdów samochodowych. Zaprezentowano niezbędne komponenty stanowiska badawczego do prowadzenia wymienionych rodzajów testów, jak: platformę badawczą, siłownik, systemy mocowania, urządzenie DIC PONTOS 5M - przeznaczone do bezkontaktowych pomiarów parametrów kinematycznych obiektów badań. Omówiono rezultaty prób stanowiskowych, pochodzące z testów zaczepów kulowych oraz Tylnego Urządzenia Zabezpieczającego (TUZ), przedstawiając zmiany składowych ugięcia. Zamieszczono wybrane przypadki pęknięć komponentów różnego typu i wykonanych z różnych materiałów konstrukcyjnych, zawierając spoiny oraz strefy do nich przynależne.

Afiliacje autorów:
Szymczak T. - Motor Transport Institute (PL)
Brodecki A. - IPPT PAN
Sobolewski T. - inna afiliacja

Abstrakty konferencyjne
1.  Szymczak T., Kowalewski Z.L., Sobolewski T., Brodecki A., Górecki J., STAND TESTS FOR SELECTED COMPONENTS OF SPECIAL VEHICLES UNDER STATIC AND CYCLIC LOADING, XXIX Symposium on Experimental Mechanics in memory of prof. Jacek Stupnicki, 2022-10-19/10-22, Warszawa (PL), pp.49-49, 2022

Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024