Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Partnerzy

W. Suchecki


Ostatnie publikacje
1.  Alabrudziński S., Kowalewski T.A., Ekiel-Jeżewska M.L., Suchecki W., Metoda pomiaru ruchu malej grupy czastek opadajacej w cieczy, Wybrane zagadnienia przepływów i wymiany ciepła, pp.59-85, 2008

Streszczenie:
Praca zawiera opis badań zjawiska opadania cząstek kulistych w cieczy o dużej lepkości, a w szczególności wzajemnych oddzaiływań między poszczególnymi, opadającymi razem cząstkami. Opisano stanowisko badawcze, sposób przeprowadzenia pomiarów oraz przedstawiono wybrane wyniki badań.

Słowa kluczowe:
gliceryna, kilka cząsteki szklanych, eksperyment, trajektorie cząstek, dynamika

Afiliacje autorów:
Alabrudziński S. - Politechnika Warszawska (PL)
Kowalewski T.A. - IPPT PAN
Ekiel-Jeżewska M.L. - IPPT PAN
Suchecki W. - inna afiliacja

Lista rozdziałów w ostatnich monografiach
1. 
Alabrudziński S., Ekiel-Jeżewska M.L., Suchecki W., Kowalewski T.A., Wybrane zagadnienia przepływu płynów i wymiany ciepła, rozdział: Metoda pomiaru ruchu malej grupy cząstek opadającej w cieczy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej (Warszawa), Suchecki W. (Eds.), pp.59-85, 2008

Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024