Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Partnerzy

Wojciech Jarzyna

Lublin University of Technology (PL)

Ostatnie publikacje
1.  Bocheński M., Augustyniak M., Ostrowski M., Jarzyna W., The influence of control algorithms on the effectiveness of vibration reduction of an active composite beam, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, ISSN: 0033-2097, DOI: 10.15199/48.2016.08.45, No.8, pp.166-169, 2016

Streszczenie:
The paper presents application of the MFC actuator and selected control algorithms to the suppression of the composite cantilever beam vibrations. The first part concentrates on the identification of the real structure’s parameters. The numerical model is based on the Euler-Bernoulli beam theory with a nonlinear curvature component. The second part draws on numerical simulations and leads to the identification of optimal control parameters. Finally, the determined parameters are examined in an experimental laboratory system equipped with a DSP controller.

Słowa kluczowe:
MFC actuator, control algorithm, active beam, DSP controller

Afiliacje autorów:
Bocheński M. - Lublin University of Technology (PL)
Augustyniak M. - Induster Sp. z o.o. (PL)
Ostrowski M. - IPPT PAN
Jarzyna W. - Lublin University of Technology (PL)
14p.
2.  Ostrowski M., Jarzyna W., Redukcja drgań obiektu nieliniowego z regulatorem adaptacyjnym proporcjonalno-różniczkującym o strukturze MRAS, IAPGOŚ, ISSN: 2083-0157, DOI: 10.5604/20830157.1194278, Vol.6, No.1, pp.51-54, 2016

Streszczenie:
W artykule zaprezentowano metodę adaptacji algorytmu sterowania aktuatorem MFC służącym do redukcji drgań nieliniowych belki wysięgnikowej. Zastosowany opis matematyczny regulatora PD zaprojektowano jako strukturę MRAS, a algorytm adaptacji oparty jest o zasadę Lapunowa. Przeprowadzone badania symulacyjne określiły odporność algorytmu na błędy modelowania oraz na występujące w rzeczywistych systemach opóźnienia sprzętowe.

Słowa kluczowe:
regulacja adaptacyjna, algorytm adaptacji Lapunowa, drgania belki wysięgnikowej, aktuator MFC

Afiliacje autorów:
Ostrowski M. - IPPT PAN
Jarzyna W. - Lublin University of Technology (PL)
7p.

Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024