Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Partnerzy

dr Zygmunt Raunmiagi

Maritime University of Szczecin (PL)

Doktorat
2012-10-04 Metoda oceny stanu powierzchni stożkowych rozpylaczy paliwa silników okrętowych za pomocą emisji akustycznej  (AM)
promotor -- dr hab. inż. Mirosław Meissner, IPPT PAN
 

Ostatnie publikacje
1.  Raunmiagi Z., Ranachowski Z., Laboratoryjna metoda oceny stanu stożkowego węzła tribologicznego rozpylaczy spalinowych silników okrętowych, MOTROL MOTORYZACJA I ENERGETYKA ROLNICTWA, ISSN: 1730-8658, Vol.11, pp.82-91, 20096p.

Patenty
Numer/data zgłoszenia patentowego
Ogłoszenie o zgłoszeniu patentowym
Twórcy
Tytuł
Kraj i Nazwa uprawnionego z patentu
Numer patentu
Ogłoszenie o udzieleniu patentu
pdf
396560
2011-10-06
BUP 08/2013
2013-04-15
Raunmiagi Z., Ranachowski Z., Meissner M.
Sposób i urządzenie do oceny stanu technicznego rozpylacza paliwa, do silnika z samoczynnym zapłonem
PL, Akademia Morska w Szczecinie
217570
WUP 07/2014
2014-07-31Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024