Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Pracownicy

Jan Całka

Zakład Technologii Inteligentnych (ZTI)
Pracownia Inżynierii Bezpieczeństwa (PIB)
stanowisko: starszy laborant
telefon: (+48) 22 826 12 81 wewn.: 343
e-mail:

Patenty
Numer/data zgłoszenia patentowego
Ogłoszenie o zgłoszeniu patentowym
Twórcy
Tytuł
Kraj i Nazwa uprawnionego z patentu
Numer patentu
Ogłoszenie o udzieleniu patentu
pdf
23168989.4
2023-04-20
-
-
Faraj R., Kowalski T. M., Gabryel D. M., Popławski B., Całka J.
A system of adaptive release valves of an airbag, in particular of a rescue air cushion, and an airbag that contains it
EPO, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
-
-
-
444191
2023-03-24
-
-
Wołejsza Z., Świercz A., Holnicki-Szulc J. K., Całka J.
Urządzenie do generowania energii elektrycznej z wiatru oraz sposób generowania energii elektrycznej z jego wykorzystaniem
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
-
-
-
441588
2022-06-29
BUP 1/2024
2024-01-03
Faraj R., Kowalski T., Gabryel D., Popławski B., Całka J.
Układ adaptacyjnych zaworów upustowych poduszki powietrznej, w szczególności skokochronu, oraz zawierająca go poduszka powietrzna
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
-
-
-
441368
2022-06-03
BUP 49/2023
2023-12-04
Świercz A., Graczykowski C., Knap L., Całka J., Holnicki-Szulc J. K.
System kontroli wyporności aerostatu oraz jego zastosowanie
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
-
-
-

Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024