Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Pracownicy

inż. Mirosław Wyszkowski

Zakład Mechaniki Doświadczalnej (ZMD)
Pracownia Wytrzymałości Materiałów (PWM)
Laboratorium Badań Materiałów i Konstrukcji
stanowisko: starszy specjalista
telefon: (+48) 22 826 12 81 wewn.: 431/340/286
pokój: 534/-10
e-mail:


Ostatnie publikacje
1.  Rutecka A., Kursa M., Pietrzak K., Kowalczyk-Gajewska K., Makowska K., Wyszkowski M., Damage evolution in AA2124/SiC metal matrix composites under tension with consecutive unloadings, ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING, ISSN: 1644-9665, DOI: 10.1007/s43452-020-00134-x, Vol.20, No.4, pp.135-1-18, 2020

Streszczenie:
Nonlinear properties of metal matrix composites (MMCs) are studied. The research combines results of loading-unloading tensile tests, microstructural observations and numerical predictions by means of micromechanical mean-field models. AA2124/SiC metal matrix composites with SiC particles, produced by the Aerospace Metal Composites Ltd. (AMC) are investigated. The aluminum matrix is reinforced with 17% and 25% of SiC particles. The best conditions to evaluate the current elastic stiffness modulus have been assessed. Tensile tests were carried out with consecutive unloading loops to obtain actual tensile modulus and study degradation of elastic properties of the composites. The microstructure examination by scanning electron microscopy (SEM) showed a variety of phenomena occurring during composite deformation and possible sources of elastic stiffness reduction and damage evolution have been indicated. Two micromechanical approaches, the incremental Mori–Tanaka (MT) and self-consistent (SC) schemes, are applied to estimate effective properties of the composites. The standard formulations are extended to take into account elasto-plasticity and damage development in the metal phase. The method of direct linearization performed for the tangent or secant stiffness moduli is formulated. Predictions of both approaches are compared with experimental results of tensile tests in the elastic–plastic regime. The question is addressed how to perform the micromechanical modelling if the actual stress–strain curve of metal matrix is unknown.

Słowa kluczowe:
metal matrix composites, tension with unloadings, damage, microstructure, non-linear effective properties

Afiliacje autorów:
Rutecka A. - inna afiliacja
Kursa M. - IPPT PAN
Pietrzak K. - inna afiliacja
Kowalczyk-Gajewska K. - IPPT PAN
Makowska K. - Motor Transport Institute (PL)
Wyszkowski M. - IPPT PAN
140p.
2.  Kukla D., Wyszkowski M., Ocena twardości warstw hartowanych indukcyjnie na podstawie analizy sygnału prądów wirowych, INŻYNIERIA POWIERZCHNI, ISSN: 1426-1723, DOI: 10.5604/01.3001.0013.9724, Vol.24, No.4, pp.3-9, 2020

Streszczenie:
Praca dotyczy oceny możliwości identyfikacji zmian twardości warstw nawęglanych i hartowanych indukcyjnie z wykorzystaniem metody prądów wirowych. Badania przeprowadzono na trzech zestawach próbek ze stali AMS 6414 o różnej grubości warstwy, poddanych hartowaniu indukcyjnemu oraz odpuszczaniu w szerokim zakresie temperatury, w celu uzyskania różnic w twardości warstwy dla każdego zestawu. Próbki każdego zestawu, z warstwami o twardości w zakresie 760-920 HV, poddano badaniom z zastosowaniem prądów wirowych, polegających na ocenie zmian kąta fazowego uzyskanego w efekcie oddalenia (lift - off). Przeprowadzono także standardowe pomiary twardości na powierzchniach warstw hartowanych oraz wykonano profile mikrotwardości na przekrojach próbek. Wyniki pomiarów twardości poddano analizie porównawczej z wynikami badań nieniszczących i na tej podstawie stwierdzono możliwość identyfikacji zmian twardości warstw.

Słowa kluczowe:
nawęglanie i hartowanie indukcyjne, prądy wirowe, nieniszcząca ocena zmian twardości

Afiliacje autorów:
Kukla D. - IPPT PAN
Wyszkowski M. - IPPT PAN

Prace konferencyjne
1.  Grzywna P., Kukla D., Kowalewski Z.L., Kopeć M., Wyszkowski M., Zastosowanie elektronicznej interferometrii plamkowej do lokalizacji uszkodzeń zmęczeniowych, XXIII Seminarium NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2017-03-15/03-17, Zakopane (PL), pp.171-188, 2017
2.  Kukla D., Zagórski A., Miś R., Wyszkowski M., Badania diagnostyczne rur wymienników ciepła z zastosowaniem technik nieniszczących, XXIII Seminarium NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2017-03-15/03-17, Zakopane (PL), pp.1-18, 2017

Abstrakty konferencyjne
1.  Grzywna P., Kukla D., Kowalewski Z.L., Kopeć M., Wyszkowski M., Assessment of fatigue damage development using the espi system, 27EMS, Experimental Mechanics of Solids - 27th Symposium, 2016-10-19/10-22, Jachranka (PL), pp.27, 2016

Patenty
Numer/data zgłoszenia patentowego
Ogłoszenie o zgłoszeniu patentowym
Twórcy
Tytuł
Kraj i Nazwa uprawnionego z patentu
Numer patentu
Ogłoszenie o udzieleniu patentu
pdf
437493
2021-04-07
-
-
Kopeć M., Wyszkowski M., Chojnacki A., Brodecki A., Kowalewski Z.L., Kukla D.
Przyrząd do badania próbek rurkowych w złożonym stanie naprężenia
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
-
-
-
437121
2021-02-25
-
-
Kowalewski Z.L., Kukla D., Wyszkowski M., Brodecki A., Kopeć M.
Stanowisko mocowane w uchwytach maszyny wytrzymałościowej do badania wytrzymałości połączenia śrubowego pomiędzy implantem a kością oraz sposób montażu implantu połączonego śrubowo z kością w tym stanowisku
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
-
-
-
437074
2021-02-22
-
-
Kowalewski Z.L., Kukla D., Wyszkowski M., Brodecki A., Kopeć M.
Stanowisko do badania wytrzymałości łopatek turbin w warunkach wysokotemperaturowych obciążeń cyklicznych oraz złożonym stanie naprężenia oraz sposób montowania łopatek turbin w tym stanowisku
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
-
-
-
437073
2021-02-22
-
-
Kowalewski Z.L., Kukla D., Wyszkowski M., Brodecki A., Kopeć M.
Uchwyt maszyny wytrzymałościowej do prób pełzania oraz sposób mocowania próbek z materiałów o wysokiej wytrzymałości w uchwycie maszyny wytrzymałościowej do prób pełzania
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
-
-
-

Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2021