Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Pracownicy

prof. dr hab. Wojciech Marks

emeryt
e-mail:
strona www: http://bluebox.ippt.pan.pl/~wmarks/

Doktorat
1968 O kształtowaniu belek z betonu sprężonego 
promotor -- prof. dr Zbigniew Wasiutyński, IPPT PAN
 
Habilitacja
1979 Optymalizacja elementów zginanych wstępnie naprężonych 
Profesura
1992 Nadanie tytułu naukowego profesora
Promotor prac doktorskich
1.  1995 Jędrzejuk Hanna   Optymalizacja wielokryterialna wykorzystania źródeł ciepła w urządzeniach ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej 
2.  1993 Adamski Mariusz   Zagadnienia optymalizacji wielokryterialnej budynków energooszczędnych 

Ostatnie publikacje
1.  Jędrzejuk H., Klemm K., Marks W., Multicriteria optimization of buildings arrangement based on wind criteria, ARCHIVES OF CIVIL ENGINEERING, ISSN: 1230-2945, Vol.LIV, No.4, pp.751-767, 2008
2.  Jędrzejuk H., Marks W., Analiza efektów optymalizacji budynków mieszkalnych, ENERGIA I BUDYNEK, ISSN: 1897-5879, Vol.7, pp.24-26, 2007
3.  Jędrzejuk H., Marks W., O korzyściach z optymalizacji budynków mieszkalnych, FIZYKA BUDOWLI W TEORII I PRAKTYCE, ISSN: 1734-4891, Vol.II, pp.109-112, 2007
4.  Klemm K., Jędrzejuk H., Marks W., Optymalizacja usytuowania trzech budynków na podstawie kryteriów wiatrowych, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, SERIA: BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, ISSN: 0209-2646, Vol.40, pp.255-262, 2006
5.  Cyruliński Z., Drewnowski S., Marks W., Belki sprężano-rozprężane z drewna klejonego, DROGI I MOSTY, ISSN: 1643-1618, Vol.5, No.3, pp.5-16, 2006
6.  Jedrzejuk H., Klemm K., Marks W., Optymalizacja struktury zabudowy osiedli mieszkaniowych, Czasopismo Techniczne. Mechanika, ISSN: 1897-6328, Vol.5B, pp.227-234, 2006
7.  Jędrzejuk H., Marks W., Panek A., Ocena oddziaływania budynków na środowisko w aspekcie ich wielokryterialnej optymalizacji, cz. II, CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA, ISSN: 0137-3676, Vol.XXXVI, pp.50-51, 2005
8.  Jędrzejuk H., Marks W., Panek A., Ocena oddziaływania budynków na środowisko w aspekcie ich wielokryterialnej optymalizacji, cz. I, CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA, ISSN: 0137-3676, Vol.XXXVI, No.6, pp.36-39, 2005
9.  Jędrzejuk H., Marks W., Evolutional optimization of energy-saving buildings, ARCHIVES OF CIVIL ENGINEERING, ISSN: 1230-2945, Vol.LI, No.3, pp.395-413, 2005
10.  Marks W., Trochymiak W., Wybór układu cięgien sprężających w belkach hiperstatycznych jako zadanie programowania liniowego całkowitoliczbowego, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.44, pp.1-18, 1989
11.  Drewnowski S., Marks W., Skawiński M., Stańczyk A., Badania wytrzymałościowe słupów betonowych z uzbrojeniem bez przyczepności, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.34, pp.1-61, 1985
12.  Jendo S., Marks W., Optymalizacja wielokryterialna konstrukcji, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.12, pp.1-52, 1983
13.  Marks W., Optymalizacja elementów zginanych wstępnie naprężonych (Praca habilitacyjna), Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.52, pp.1-245, 1978
14.  Marks W., Belki sprężone i sprężono - rozprężone o minimalnym przekroju, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.75, pp.1-32, 1977
15.  Marks W., Optymalizacja przekrojów poprzecznych belek sprężano - rozprężanych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.41, pp.1-65, 1977
16.  Marks W., Optymalizacja przekrojów poprzecznych belek sprężonych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.24, pp.1-59, 1976
17.  Holnicki-Szulc J., Marks W., Zagadnienie optymalizacji ustrojów o rozproszonych cięgnach sprężających, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.1, pp.1-26, 1974
18.  Dzieniszewski W., Jendo S., Marks W., Owczarek S., Wasiutyński Z., O matematycznych metodach optymalizacji konstrukcji, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.50, pp.1-229, 1972

Lista rozdziałów w ostatnich monografiach
1. 
Jędrzejuk H., Marks W., Budownictwo a środowisko. Wybrane zagadnienia, rozdział: O optymalizacji wielokryterialnej budynków, Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania, pp.11-33, 2011
2. 
Jędrzejuk H., Marks W., Fizyka budowli w teorii i praktyce, rozdział: Optymalizacja energooszczędnych osiedli – kryteria, ograniczenia, metoda rozwiązania, Politechnika Łódzka (Łódź), Kubik J. (Ed.), I, pp.159-168, 2005

Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024