Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Aktualności

IPPT PAN jako Lider Konsorcjum wraz z partnerami przemysłowymi, firmą Fusioncopter Sp. z o. o. oraz FlyFocus Sp. z o. o. rozpoczął realizację projektu badawczo-rozwojowego pt. „Bezzałogowa Powietrzna Platforma Transportowa Wojsk Specjalnych (BPT WS) /KURIER”, akronim U-HeMiT.

Głównym celem projektu jest rozwój technologii Bezzałogowego Statku Powietrznego (BSP) zdolnego do zaopatrzenia logistycznego Wojsk Specjalnych poprzez opracowanie, wykonanie i przebadanie demonstratora technologii BSP. Statek powietrzny będzie charakteryzować się innowacyjnymi rozwiązaniami, które ograniczą jego wykrywalność poprzez minimalizację hałasu oraz odbicia radarowego. Wydłużą także łączny zasięg lotu do 200 km poprzez zastosowanie unikalnego systemu łączności i nawigowania.

W ramach projektu pracować będzie pięć zespołów roboczych. Trzy z nich, pod kierunkiem pracowników naukowych IPPT PAN: dr hab. inż. Dominika Pisarskiego, dr hab. inż. Tomasza Zielińskiego oraz dr inż. Cezarego Graczykowskiego będą działać w ramach Zakładu Technologii Inteligentnych. Dwa pozostałe zespoły poprowadzą przedstawiciele firm Fusioncopter Sp. z o. o. oraz FlyFocus Sp. z o. o.: Jarosław Kowalski oraz Igor Skawiński.

Kierownikiem projektu jest dr inż. Rami Faraj.

Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Konkursu Nr 12/2022 (Runda2) na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. Konkurs obejmuje sprecyzowane tematy definiowane na podstawie zapotrzebowania zgłaszanego przez podmioty ustawowo odpowiedzialne za obszar bezpieczeństwa i obronności państwa.

Zespoły projektowe

Ilustracja wygenerowana z użyciem sztucznej inteligencji

Projekt UHeMiT realizowany jest w okresie od 13.02.2024 r. do 13.02.2026 r., w ramach umowy nr DOB-BIO-12-07-015-2023 pomiędzy NCBR a IPPT PAN – przedstawicielem konsorcjum. Wartość projektu wynosi 20 825 976 PLN i będzie całkowicie sfinansowana ze środków krajowych.
Podziel się artykułem:
Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024