Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Struktura organizacyjna

Działalność wydawnicza towarzyszyła Instytutowi od momentu jego powstania. Do zadań Działu należy opracowywanie i realizacja planów wydawniczych przy współpracy z Komitetami Redakcyjnymi czterech czasopism oraz serii wydawniczych, a także opracowanie i przygotowanie do druku monografii i wydawnictw okazjonalnych.

 

Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2023