Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

O Instytucie

Instytut Podstawowych Problemów Techniki jest placówką naukową Polskiej Akademii Nauk. Podstawą działania Instytutu są następujące dokumenty:

  • Uchwała Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 9 grudnia 1952 roku, zatwierdzona uchwałą nr 693/53 Prezydium Rządu z dnia 24 września 1953 roku o utworzeniu Instytutu Podstawowych Problemów Techniki
  • Statut Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk wraz z późniejszymi zmianami:

 

REGON: 000326026

NIP: 525-000-89-79

Odpis z Rejestru Instytutów Naukowych (RIN)

Tabela danych o IPPT PAN

PIC (Participant Identification Code): 999454439

IPPT QR code


OFICJALNE LOGO IPPT PAN do pobrania:


IPPT PAN posiada uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w podanych poniżej dyscyplinach naukowych:

  • inżynieria mechaniczna,
  • inżynieria materiałowa,
  • informatyka techniczna i telekomunikacja,
  • automatyka, elektronika i elektrotechnika,
  • inżynieria biomedyczna (tylko doktoraty).
Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2023