Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Konsorcjum Biocentrum Ochota

Założycielami i członkami Konsorcjum są:

  • Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
  • Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN
  • Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN
  • Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN
  • Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
  • Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

Podstawowym założeniem funkcjonowania Biocentrum Ochota jest koncentracja i wykorzystanie znacznego potencjału naukowego, reprezentowanego przez liczną grupę ekspertów pracujących w członkowskich Instytutach, w celu przygotowywania dużych projektów badawczych wykraczających poza możliwości aktywności pojedynczych jednostek PAN. Realizacja wyznaczonych zadań pokrywa się z obszarem statutowych działań Instytutów, opartym głównie na zagadnieniach bioinżynierii, biologii i medycyny.

Eksperci Instytutów, wchodzących w skład Biocentrum Ochota, są wysoko cenionymi specjalistami na arenie krajowej i międzynarodowej. Świadczą o tym szeroko zakrojona współpraca naukowa z polskimi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi oraz liczne zaproszenia do udziału w projektach, sympozjach, konferencjach, a także ogrom publikacji na temat dorobku naukowego.

Działalność Biocentrum Ochota nadzoruje Rada Dyrektorów, w skład której wchodzą szefowie członkowskich Instytutów. Funkcję Prezesa Rady pełnią kolejno, w systemie rotacyjnym - co 6 miesięcy, wszyscy dyrektorzy, w ramach przyznawanej Instytutom półrocznej Prezydencji.

Konsorcjum ma wieloletnie doświadczenie w kształceniu doktorantów. Podczas jednego z tych okresów, w których działalności Konsorcjum przewodniczył IPPT PAN, nasz Instytut kilkakrotnie organizował inaugurację roku akademickiego. Był także pierwszym instytutem, który zorganizował ŚWIĘTO DOKTORANTÓW BIOCENTRUM OCHOTA:

 

Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024