Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Programy

Od 2018 roku IPPT PAN uczestniczy w programie Erasmus+ dzięki przyznaniu przez Komisję Europejską „Karty Erasmus dla szkolnictwa wyższego” na lata 2014-2020 oraz 2021-2027.

Więcej informacji: https://erasmusplus.org.pl/

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu, wywodzący się z dobrze znanych europejskich programów edukacyjnych, takich jak: „Uczenie się przez całe życie”, „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, czy Tempus.

  1. Karta Erasmus dla Szkolnictwa Wyższego 2014-2020
  2. Erasmus Policy Statement 2018
  3. Karta Erasmus dla Szkolnictwa Wyższego 2021-2027
  4. Erasmus Policy Statement 2021-2027

Zasady realizacji programu Erasmus+ w IPPT PAN

IPPT PAN jako instytucja:

  1. prowadząca studia trzeciego stopnia (studium doktoranckie oraz szkoły doktorskie)
  2. posiadająca „Kartę Erasmus dla szkolnictwa wyższego”

ma prawo przyjmować pracowników i studentów, w tym doktorantów, z uprawnionych instytucji zagranicznych oraz – pod warunkiem dysponowania dofinansowaniem z programu – wysyłać pracowników i doktorantów do instytucji zagranicznych, spełniających wymogi programu Erasmus+.

Mobilności mogą być realizowane wyłącznie w celach edukacyjno-szkoleniowych.

Aktualnie IPPT PAN może realizować mobilności z instytucji z:

  • państw członkowskich Unii Europejskiej,
  • następujących państw trzecich stowarzyszonych z programem: Islandia, Liechtenstein, Macedonia Północna, Norwegia, Serbia i Turcja.

W ramach mobilności między instytucjami z ww. krajów obowiązuje zasada, że stypendium (a w przypadku wyjazdu pracownika, także dofinansowanie kosztu podróży) jest wypłacane przez instytucję wysyłającą.

Warunki przyjmowania pracowników i studentów z zagranicy, obowiązujące w IPPT PAN

Warunki wyjazdu pracowników i doktorantów, obowiązujące w IPPT PAN

Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024