Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

O Instytucie

Głównym zadaniem Instytutu jest prowadzenie wysokiej jakości badań w dziedzinach znajdujących się w centrum zainteresowania światowej nauki i technologii.

Najważniejszymi kierunkami badań prowadzonych w Instytucie są zaawansowane problemy współczesnej mechaniki, inżynierii materiałowej, elektroniki, inżynierii biomedycznej, informatyki i nauk obliczeniowych. Prowadzone są tu badania w obszarach nanotechnologii, materiałów wieloskładnikowych i wielofunkcyjnych, mikro-, nano- i biomateriałów, obliczeniowych aspektów mechaniki, inżynierii materiałowej, sztucznej inteligencji, biologii, bioinformatyki i bioinżynierii, a także metod diagnostyki ultradźwiękowej i technologii inteligentnych. Znaczna część badań jest również prowadzona w wielu gałęziach nauk podstawowych, jak: fizyka i termodynamika ośrodków ciągłych, mechanika płynów, nanofotonika i zagadnienia oddziaływań między laserem a powierzchnią metalu oraz matematyka i informatyka stosowana.

Naszą misją jest:

 

 • Stworzenie centrum naukowej i technicznej myśli
  Chcemy stworzyć nowoczesne centrum naukowej i technicznej myśli, nowatorskich rozwiązań, wprowadzania osiągnięć techniki do polskiego środowiska naukowego i przemysłowego.
 • Rozwój współczesnej mechaniki, inżynierii materiałowej, biomedycznej, informatyki i nauk obliczeniowych
  Chcemy Inicjować i uczestniczyć w działaniach w zakresie wielofunkcyjnych materiałów, polimerów, materiałów i technologii inteligentnych, w zastosowaniach ultradźwięków w biomedycynie, w diagnostyce mikroprzepływów oraz w informatyce stosowanej i nowatorskich technologiach.
 • Kształcenie w ramach studiów doktoranckich
  Chcemy zapewnić kształcenie na najwyższym poziomie w ramach studiów doktoranckich, w zakresie nowoczesnej technologii, mechaniki, akustyki, informatyki oraz biomedycznych aplikacji, poprzez współpracę z przemysłem, współpracę międzynarodową oraz rozbudzanie w młodych naukowcach ducha badacza i odkrywcy.
 • Popularyzacja badań, transfer technologii i współpraca z przemysłem
  Chcemy promować, wspierać, prowadzić, wdrażać inicjatywy dotyczące badań i transferu technologii oraz podtrzymywać więzi z przemysłem do prowadzenia zrównoważonego rozwoju społecznego.

 

Cele badawcze

Badania i rozwój zaawansowanych materiałów wielofunkcyjnych, rozwój i zastosowania metod numerycznych w mechanice konstrukcji i w modelowaniu materiałów, rozwój nowych technik pomiarowych, identyfikacja własności mechanicznych zaawansowanych materiałów, konstrukcja sprzętu badawczego (zwłaszcza akustycznego), rozwój zastosowań technologii inteligentnych, rozwijanie laserowych metod modyfikacji powierzchni, rozwijanie ultradźwiękowych i optycznych metod w zastosowaniu do analizy struktury biomateriałów, modelowanie komórkowych ścieżek sygnałowych oraz rozwijanie urządzeń mikroprzepływowych do sterowania i diagnostyki na poziomie komórkowym.

Uprawnienia Instytutu do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinach:

 • inżynieria mechaniczna,
 • inżynieria materiałowa,
 • informatyka techniczna i telekomunikacja,
 • inżynieria biomedyczna

Słowa kluczowe

 • materiały wielofunkcyjne i wieloskładnikowe,
 • mikro- i nano-materiały, stopy z pamięcią kształtu,
 • materiały i technologie inteligentne,
 • mechanika materiałów,
 • plastyczność,
 • termosprężystość i termoplastyczność,
 • fizyka ośrodków ciągłych,
 • nieliniowa dynamika i rozchodzenie fal,
 • reologia polimerów,
 • mikro- i nanoprzepływy,
 • laserowa modyfikacja powierzchni,
 • energia odnawialna,
 • informatyka,
 • nauki obliczeniowe,
 • mechanika obliczeniowa,
 • obliczeniowa inżynieria materiałowa,
 • inteligencja obliczeniowa,
 • bioinformatyka i biologia systemów,
 • neuroinformatyka,
 • optymalizacja kształtu i topologii optymalizacja konstrukcji,
 • biomateriały,
 • biomechanika,
 • ultradźwięki w biomedycynie,
 • ultradźwiękowa diagnostyka materiałów,
 • nanofotonika.
Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024